• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home แอลจีใส่ใจยกระดับสุขภาพเยาวชนอาเซียน ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ปรับคุณภาพอากาศ
แอลจีใส่ใจยกระดับสุขภาพเยาวชนอาเซียน ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ปรับคุณภาพอากาศ

แอลจีใส่ใจยกระดับสุขภาพเยาวชนอาเซียน ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ปรับคุณภาพอากาศ

แอลจีใส่ใจยกระดับสุขภาพเยาวชนอาเซียน ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ปรับคุณภาพอากาศและสนับสนุนการเรียนการสอน ให้สถานศึกษาไทย กัมพูชา และลาว

 

กรุงเทพฯ, 9 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศชั้นนำระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอาจมีความเปราะบางต่อปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาด 0.025 ไมครอน (PM2.5) โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และบางพื้นที่ในกัมพูชา และสปป.ลาว ที่กำลังเผชิญกับปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องทุกปี นั่นทำให้แอลจีตัดสินใจริเริ่มโครงการบริจาคกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของแอลจีที่สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และอากาศที่ไร้มลพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่ารวมหลายล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง จากคุณภาพอากาศที่ดี และสามารถใส่ใจกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศในอนาคต

 

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการส่งมอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM หลากหลายรุ่น รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM Floor Standing จำนวน 4 เครื่อง LG PuriCareTM 360º Double จำนวน 11 เครื่อง และ LG PuriCareTM 360º Hit จำนวน 24 เครื่อง เพื่อช่วยสนุบสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย ในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหรมวิหาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่อาจมีปัญหาในเรื่องหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นวงกว้าง

 

 

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทางแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ยังได้ส่งมอบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended) จำนวน 42 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1.48 ล้านบาท ให้แก่ โรงเรียนในเครือข่ายสมาคมการศึกษาเกาหลี (KEC-Korea Education center) ในประเทศไทย จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร และโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งมอบอากาศเย็นและบริสุทธิ์ให้กับทั้งครูและนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เกาหลี) ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อช่วยสนับสนุนให้การเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

นอกเหนือไปจากสถานศึกษาในประเทศไทยแล้ว แอลจียังได้ส่งมอบนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อช่วยสนับสนุนคุณภาพของการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยแอลจีได้ส่งมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และโทรทัศน์หน้าจอใหญ่ขนาด 86 นิ้วพร้อมขาตั้งเพื่อเพิ่มสื่อการเรียนการสอนที่สะดวกสบายมากขึ้น ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน Hope School และโรงเรียน WS เพื่อช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในสถาบันการเรียนรู้ทั้งสองแห่ง รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์อีกด้วย

 

 

แอลจีมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้แบรนด์แอลจีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยแอลจีได้ตระหนักถึงปัญหาด้านมลพิษในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของแอลจี ทั้งนี้ ปัญหาด้านมลภาวะทำให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย แอลจีจึงจัดโครงการเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศชั้นนำ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่การเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน อันจะนำไปสู่การช่วยฟูมฟักบุคคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมต่อไป ตามเป้าหมายของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคอาเซียน