• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home ไทยประกันชีวิต จัดงาน 'Thai Life’s Sharing Day 2023'
ไทยประกันชีวิต จัดงาน 'Thai Life’s Sharing Day 2023'

ไทยประกันชีวิต จัดงาน 'Thai Life’s Sharing Day 2023'

“จิตอาสา” เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน ผ่านการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสา พร้อมบำเพ็ญตน เพื่อสร้างคุณค่าของชีวิต และเติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม

 


บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “Thai Life’s Sharing Day” เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยเชิญชวนพนักงานไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ต่าง ๆ บริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศล โดยกิจกรรม Thai Life’s Sharing Day 2023 ในปีนี้ได้นำเงินมอบให้กับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)

 


ภายในงานนอกจากการออกร้านของพนักงานไทยประกันชีวิตจิตอาสาแล้ว ยังมีร้านจากเครือข่ายตลาดสีเขียว (Green Market) และร้าน 60 Plus+ Bakery & Café ร้านในความดูแลของมูลนิธิ APCD โดยคุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล มาร่วมออกบูทจำหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีโดยผู้พิการทางสายตาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน

ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นในใจบุคลากรขององค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งมอบคุณค่าและความสุขให้แก่คนในสังคมแล้ว ยังสร้างคุณค่าและความสุขให้แก่ตนเองในฐานะ “ผู้ให้” อีกด้วย