• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาสสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาสสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาสสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value :CSV) ถือเป็นบทบาทสำคัญของภาคธุรกิจที่จะร่วมพัฒนาสังคม ด้วยการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ” ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสาขาไทยประกันชีวิต

 


โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ” เป็นโครงการความร่วมมือกับมติชน อคาเดมี ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนทำอาหาร จัดกิจกรรมสอนทำอาหารสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “สอนให้รู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน” เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งทุกเมนูที่สอนจะเป็นหลักสูตรที่ “เรียนง่าย ต้นทุนต่ำ นำไปใช้ได้จริง” พร้อมยังให้ความรู้กับคนในชุมชนทางด้านการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ควบคู่กันอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักในการริเริ่มโครงการฯ เกิดจากไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และมุ่งส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน อยู่ดีมีสุข (Good Health and Well-being) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างชุมชนแห่งการมีส่วนร่วม โดยให้สาขาไทยประกันชีวิตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ต่อยอด เพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการประกอบอาชีพ ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการด้านการเงิน นำไปสู่การสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต โดยโครงการฯ เริ่มนำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ราชบุรี และสมุทรปราการ

 


ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) พร้อมส่งมอบคุณค่าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกคนในสังคม