• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเร่งตัวจากอุปสงค์คงค้างของการท่องเที่ยว (Pent-up demand) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังไทยมีโอกาสเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้จาก 7.4 ล้านคน เป็นอาจแตะ 10 ล้านคน *** อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันและกำลังซื้อที่ลดลง
Home ไทยประกันชีวิต จับมือเพจ ThaiRun แนะเทคนิคการวิ่งแบบเฉพาะบุคคล
ไทยประกันชีวิต จับมือเพจ ThaiRun แนะเทคนิคการวิ่งแบบเฉพาะบุคคล

ไทยประกันชีวิต จับมือเพจ ThaiRun แนะเทคนิคการวิ่งแบบเฉพาะบุคคล

ไทยประกันชีวิต จับมือเพจ ThaiRun แนะเทคนิคการวิ่งแบบเฉพาะบุคคล

 

ไทยประกันชีวิต ต่อยอดกิจกรรม ไทยประกันชีวิต Life Fit 4 You 2021 จับมือเพจ ThaiRun จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Exclusive Basic Running Workshop with Coach Honda แนะเทคนิคการวิ่งแบบเฉพาะบุคคล

 

 

ปัจจุบันการออกกำลังกาย เป็นเทรนด์ที่คนไทยส่วนใหญ่ตื่นตัวและให้ความสำคัญ เราจะพบเห็นคนส่วนใหญ่เริ่มจัดสรรเวลาสำหรับออกกำลังกายให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ขณะที่หลายคนหันมาออกกำลังกายที่คำนึงถึงผลลัพท์ของการมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างถูกวิธีให้กับคนไทย และสอดรับกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุข บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับเพจ ThaiRun จัดกิจกรรม ไทยประกันชีวิต Life Fit 4 You 2021 ในรูปแบบ Virtual Activities 4 ซีรีส์ ตลอดปี 2564 ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ Virtual Run ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ขณะเดียวกันยังนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสมทบทุนโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดโอกาสในการรักษา ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 ซีรีส์ มีผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คน

 

 

นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพที่ดี หรือ Eco-Health System จึงได้ร่วมกับเพจ ThaiRun ขยายจากการจัดอีเวนท์ สู่การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิ่ง Life Fit 4 You : Basic Running Workshop with Coach Honda โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมไทยประกันชีวิต Life Fit 4 You 2021 และลูกค้าโครงการไทยประกันชีวิต Life Fit ที่มีความสนใจฝึกทดสอบและพัฒนาทักษะการวิ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดรับสมัคร 2 รอบ รอบละ 50 คน 

 

กิจกรรม Life Fit 4 You : Basic Running Workshop with Coach Honda เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามเสริมสร้างทักษะการวิ่งระดับเบื้องต้น โดยมีคุณพีรกร จันทราภรณ์ หรือโค้ช Honda ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย มาอบรมทักษะการวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมแชร์เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งด้วยการออกแบบโปรแกรมวิ่งเฉพาะบุคคล ผู้เข้าร่วม Workshop ได้ร่วมทดสอบวิ่ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิ่งกับโค้ช เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการวิ่ง สร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งและการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังได้รับของที่ระลึกจากไทยประกันชีวิตติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย