• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home ไทยประกันชีวิต อาสาสร้างสุข เพื่อเด็กบ้านนกขมิ้น
ไทยประกันชีวิต อาสาสร้างสุข เพื่อเด็กบ้านนกขมิ้น

ไทยประกันชีวิต อาสาสร้างสุข เพื่อเด็กบ้านนกขมิ้น

ไทยประกันชีวิต อาสาสร้างสุข เพื่อเด็กบ้านนกขมิ้น

 

เพื่อสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขแก่เด็กด้อยโอกาส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากลุ่มงานสินไหม ร่วมกับ วงดนตรีจิตอาสา “We Thailife Band” จัดกิจกรรม “ไทยประกัน อาสาสร้างสุข” ซึ่งเป็นการแสดงดนตรี บริเวณหน้าอาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อระดมทุนและรับบริจาคสิ่งของจำเป็น นำไปมอบให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

 

โดยกลุ่มจิตอาสา สามารถส่งมอบเงินจากการระดมทุนแก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รวมทั้งสิ้น 53,346 บาท และมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเชิญชวนเด็กๆ ร่วมร้องเพลงและเล่นดนตรีอย่างสนุกสนาน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันอีกด้วย

 

ไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสา ด้วยการเป็น “ผู้ให้” เพื่อเติมเต็มคุณค่าในการดำรงชีวิต และเติมเต็มความสุขให้แก่คนในสังคม

ข่าวเกี่ยวข้อง