• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ส่งมอบยูนิฟอร์มเก่าของพนักงานให้ BWG
ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ส่งมอบยูนิฟอร์มเก่าของพนักงานให้ BWG

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ส่งมอบยูนิฟอร์มเก่าของพนักงานให้ BWG

นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด นำโดย นายกวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต มุ่งดำเนินการตามเป้าหมายการลดการเกิดขยะฝังกลบอย่างยั่งยืน “Zero Waste to Landfill” ร่วมส่งมอบชุดยูนิฟอร์มเก่าของบริษัทรวมถึงเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วของพนักงานจำนวนกว่า 500 ชิ้น ให้กับพาร์ทเนอร์อย่าง “BWG” บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ในการนำยูนิฟอร์มและเสื้อผ้าที่ถูกจัดเป็นก้อนวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าโดยมี คุณณัฐดนัย ตันวัฒเสรี ผู้บริหารส่วนการตลาด และนางสาววรัญญา ชูเวช เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด เป็นตัวแทนจาก BWG ในการรับยูนิฟอร์มเก่าและเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 


นายกวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “เราขอขอบคุณ BWG ที่เปิดโอกาสให้ทีเอพีและพนักงานของเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ซึ่งถือเป็นโครงการที่สอดรับกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเรา โดยตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีเอพี ได้เชิญชวนให้พนักงานทุกคนนำยูนิฟอร์มเก่าของบริษัทฯ รวมถึงเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคให้กับทางส่วนกลาง ซึ่งในวันนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบยูนิฟอร์มและเสื้อผ้าจากพนักงานของเรา ให้กับ BWG เพื่อนำไปจัดการตามกระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง โดยนอกจากการนำไปใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดแล้ว ยังช่วยลดการเกิดขยะฝังกลบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของขยะประเภทสิ่งทอได้อีกด้วย”

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนผ่านพันธกิจด้านความยั่งยืน “TAP Road to Net Zero” เพื่อบรรลุเป้าหมายไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) ภายในปี 2573 โดยดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 4Rs ได้แก่ Reduce, Replace, Remove และ Report ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทความยั่งยืน “Brew A Better World” ของบริษัทที่มุ่งพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ