• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ไปรษณีย์ไทย-กปร. เอสซีจีพี ส่ง 'ตู้วางหนังสือ' สู่ 'โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67)' สปป.ลาว
ไปรษณีย์ไทย-กปร. เอสซีจีพี ส่ง 'ตู้วางหนังสือ' สู่ 'โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67)' สปป.ลาว

ไปรษณีย์ไทย-กปร. เอสซีจีพี ส่ง 'ตู้วางหนังสือ' สู่ 'โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67)' สปป.ลาว

กรุงเทพฯ 15 มกราคม 2567 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งตู้วางหนังสือจากโครงการ reBOX ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมเป็นต้นแบบการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างเครือข่ายด้านความยั่งยืน

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย และ SCGP ได้นำกล่อง/ซองที่ไม่ได้ใช้แล้วจากแคมเปญ reBOX ที่รวบรวมจากคนไทย และหน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศ มารีไซเคิลเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา คือ ตู้วางหนังสือสำหรับเก็บรักษาสื่อการเรียนรู้ที่มีความแข็งแรง ทนทาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ให้ได้มีตู้วางหนังสือใหม่ในห้องสมุด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านคุณสมบัติการใช้งาน และการเป็นต้นแบบแห่งความสร้างสรรค์

“โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทรงสนับสนุนทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพ สุขภาพและอนามัย การพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และได้ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ไปรษณีย์ไทย SCGP จึงได้ดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบตู้วางหนังสือจากโครงการ reBOX ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67)

 


โครงการ reBOX นอกจากจะเป็นต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งนำโครงการนี้สร้างสัมพันธ์ในด้านความยั่งยืนกับ สปป.ลาว ซึ่งแต่เดิมมีความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ลาว (Entreprise des Postes Lao : ปนล) ทั้งในด้านเส้นทางการขนส่ง และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพร้อมที่จะถ่ายทอดความยั่งยืนในมิติอื่น ๆ เช่น แนวทางปรับเปลี่ยนยานยนต์เชื้อเพลิงมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า การลดภาระด้านเอกสารกระดาษมาสู่เอกสารดิจิทัลเพื่อลดปัญหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ปริมาณขยะ ตลอดจนร่วมกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อมุ่งประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี