• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home AOT ผนึก BAFS จัดกิจกรรม 'AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย'
AOT ผนึก BAFS จัดกิจกรรม 'AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย'

AOT ผนึก BAFS จัดกิจกรรม 'AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย'

ยกระดับคุณภาพชีวิตวันสตรีสากล

นางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และนางปานดาว สุขยางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรม “AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย” เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day 2024) โดยมอบเงินสนับสนุนและของบริจาค ให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับสตรีและเด็กเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือและที่พักพิง โดยมี นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง

นอกจากนี้ ยังได้จัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเพาะปลูกผักสลัดในโรงเรือน (Smart Farm) จากโครงการ Farm Hug by BAFS Group ซึ่งเป็นโครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเมืองที่สร้างผลผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กับโครงการพืชผักพอเพียง-แปลงผักเพื่อน้อง อันเป็นสวนผักที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งนอกจากจะนำผลผลิตมาใช้บริโภคแล้ว ยังสามารถนำความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มาต่อยอดและพัฒนาทักษะเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเด็กและสตรีในโครงการฯ อีกด้วย

กิจกรรม “AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย” เป็นความร่วมมือของสององค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็น “ผู้ให้” ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักประกันในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สตรีและเด็กที่ขาดแคลนโอกาส ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย อีกทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์กร