• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home BKI มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เชียงราย-เชียงใหม่
BKI มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เชียงราย-เชียงใหม่

BKI มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เชียงราย-เชียงใหม่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายจตุพล คำวงศ์ ผู้จัดการสาขาเชียงราย ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย โดยมีพันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และนางชญานิศ ยอดบุญลือ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

 


พร้อมกันนี้ นายจักรวาล สุธรรม ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ภาคเหนือ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพประกันภัยห่วงใยประชาชนในพื้นที่และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจแก้ปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ด้วยการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้ปฎิบัติงานอย่างราบรื่นและปลอดภัย