• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward
Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward

Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward

Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward 'ให้โอกาส' เพื่อ'สร้างการเปลี่ยนแปลง'ให้กับธรรมชาติ
 
บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย (Bartercard Thailand) ผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ด้วยแนวคิด Pay It Forward “ให้โอกาส” กับตัวเอง ในการ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ให้กับธรรมชาติ นำโดย นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ร่วมด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล โดยนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้ให้การสนับสนุนในด้านสถานที่และอุปกรณ์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 

'

 


Pay It Forward เกิดขึ้นจากแนวความคิดของการให้และการสร้างความดี เราทุกคนสามารถสร้างโลกให้น่าอยู่ได้ สามารถช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้ โดยเริ่มได้จากตัวเราเอง เมื่อเกิดการให้ มีผู้ให้ มีผู้รับ ก็จะเกิดการส่งต่อให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อมีโอกาส การทำความดีก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณไม่สิ้นสุด และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีได้ กิจกรรม Pay It Forward จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ได้ริเริ่มสร้างโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1.     การสร้างโอกาสเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการยิงเมล็ดพันธ์พืช เพื่อให้เติบโตเป็นผืนป่าต่อไป

2. การสร้างโอกาสในการขยายระบบนิเวศ ด้วยการปล่อยปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน

3.     การส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ในแนวคิด “Pay It Forward Experience” ซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ตนเองได้รับมาและส่งต่อ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ได้เกิดความประทับใจไปด้วยกัน

 


นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า อยากให้กิจกรรมที่เราได้ทำในครั้งนี้เป็นสื่อกลางส่งต่อให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสถึงความหมายของ Pay it forward อย่างแท้จริงว่า การส่งต่อความดีนี้เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว และเราทุกคนสามารถส่งต่อความดีได้อยู่เสมอ “ขณะที่เราช่วยเหลือใครบางคน อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ แต่ก็ช่วยเปลี่ยนโลกของใครคนนั้นได้”