• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward
Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward

Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward

Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward 'ให้โอกาส' เพื่อ'สร้างการเปลี่ยนแปลง'ให้กับธรรมชาติ
 
บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย (Bartercard Thailand) ผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ด้วยแนวคิด Pay It Forward “ให้โอกาส” กับตัวเอง ในการ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ให้กับธรรมชาติ นำโดย นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ร่วมด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล โดยนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้ให้การสนับสนุนในด้านสถานที่และอุปกรณ์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 

'

 


Pay It Forward เกิดขึ้นจากแนวความคิดของการให้และการสร้างความดี เราทุกคนสามารถสร้างโลกให้น่าอยู่ได้ สามารถช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้ โดยเริ่มได้จากตัวเราเอง เมื่อเกิดการให้ มีผู้ให้ มีผู้รับ ก็จะเกิดการส่งต่อให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อมีโอกาส การทำความดีก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณไม่สิ้นสุด และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีได้ กิจกรรม Pay It Forward จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ได้ริเริ่มสร้างโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1.     การสร้างโอกาสเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการยิงเมล็ดพันธ์พืช เพื่อให้เติบโตเป็นผืนป่าต่อไป

2. การสร้างโอกาสในการขยายระบบนิเวศ ด้วยการปล่อยปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน

3.     การส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ในแนวคิด “Pay It Forward Experience” ซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ตนเองได้รับมาและส่งต่อ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ได้เกิดความประทับใจไปด้วยกัน

 


นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า อยากให้กิจกรรมที่เราได้ทำในครั้งนี้เป็นสื่อกลางส่งต่อให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสถึงความหมายของ Pay it forward อย่างแท้จริงว่า การส่งต่อความดีนี้เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว และเราทุกคนสามารถส่งต่อความดีได้อยู่เสมอ “ขณะที่เราช่วยเหลือใครบางคน อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ แต่ก็ช่วยเปลี่ยนโลกของใครคนนั้นได้”