• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home CPF หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร BKS BAKERY ในรร.คอนเน็กซ์ อีดี
CPF หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร BKS BAKERY ในรร.คอนเน็กซ์ อีดี

CPF หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร BKS BAKERY ในรร.คอนเน็กซ์ อีดี

CPF หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหารในรร.คอนเน็กซ์ อีดี ฝึกทักษะอาชีพให้น้อง จาก"เลี้ยงไก่ไข่" สู่ BKS BAKERY

"เค้กไข่ลาวา" จากฝีมือของน้องๆโรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ( Learning by doing)ในโครงการ BKS BAKERY หรือ "บ้านโคกสูง เบเกอรี่" ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและทักษะอาชีพ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ให้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เมื่อปี 2562 ต่อยอดสู่การทำโครงการ BKS BAKERY ซึ่งใช้วัตถุดิบไข่ไก่ที่โรงเรียนผลิตได้เอง เรียกได้ว่าทั้งสองกิจกรรมที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน เป็นการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน ฝึกทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้นักเรียน และสร้างวินัยในการเก็บออมเงินตั้งแต่วัยเยาว์

 


โรงเรียนบ้านโคกสูง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 297 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและส่วนหนึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่ เป็นการย้ายตามผู้ปกครองที่เข้ามาประกอบอาชีพ เช่น ก่อสร้าง รับจ้าง โดยในปี 2563 โรงเรียนฯดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้จากซีพีเอฟ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด รวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการโรงเรือน ตามหลักวิชาการและสุขาภิบาล เป็นแหล่งในการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับทางโรงเรียนและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอาชีพในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนฯสามารถดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเงินหมุนเวียนจากการขายผลผลิตไข่ไก่ มีแม่ไก่ที่ลงรอบใหม่ 144 ตัว เก็บผลผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ 4-5 แผงต่อวัน

 ล่าสุด ปี 2565 ซีพีเอฟให้การสนับสนุนโครงการ BKS BAKERY ของรร.บ้านโคกสูง เป็นโครงการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตไข่ไก่ แปรรูปเป็นเบเกอรี่ อาทิ เค้กไข่ลาวา เค้กช็อกโกแล็ต เค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้ ฯลฯ เป็นการถ่ายทอดทักษะการประกอบอาชีพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 รวมทั้งจะบรรจุโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และ BKS BAKERY ในชั่วโมงการเรียนการสอนของนักเรียนด้วย

BKS BAKERY ยังเป็นโครงการที่เสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยที่ชุมนุม BKS BAKERY มีการแบ่งผลผลิตไข่ไก่จำนวน 15 ฟอง มาใช้เพื่อทำเบเกอรี่จำหน่ายทุกวันอังคาร อาทิ เค้กไข่ลาวา เค้กช็อกโกแล็ต เค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้ เป็นต้น มีทั้งทางขายผ่านร้านสหกรณ์โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลาดนัดในชุมชน ช่องทางการขายฝากร้านค้าและขายออนไลน์ เช่น ร้านค้าในชุมชน ร้านค้าตลาดสด ร้านค้าตลาดนัด เพจเฟสบุ๊กของโรงเรียน ในราคาจำหน่ายเค้ก 15 บาท / ชิ้น ซอฟต์คุกกี้ 5 บาทต่อชิ้น และมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทางร้าน 20% โดยตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งโครงการ BKS BAKERY เมื่อเดือนกันยายน 2565 จน ถึงกุมภาพันธ์ 2566 มียอดรายรับจากการขายเบเกอรี่รวมกว่าหมื่นบาท


นายเอนก รั้งกลาง อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และ BKS BAKERY ของรร.บ้านโคกสูง กล่าวว่า ทั้งสองโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ เป็นการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงไปใช้ และส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน ปลูกฝังความมีวินัยในการเก็บออม จากการที่เด็กๆจะได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ และจากรายรับในการจำหน่ายเค้กไข่ลาวา
และซอฟต์คุ้กกี้

ด.ญ. นันทิตา อินกลาง นักเรียนชั้นป.5/1 กล่าวว่า สิ่งที่ได้จากโครงการ คือ ได้ทำขนมเค้กไข่ลาวา ได้ฝึกทำซอฟต์คุกกี้ ได้ฝึกขายให้กับน้องๆ เพื่อนๆในโรงเรียน หนูชอบตอนที่ครูให้ทำแต่งหน้าเค้ก เพราะได้ฝึกสร้างสรรค์หน้าเค้กด้วยตัวเองกับเพื่อน ฝึกการพูดวิธีการทำเค้ก รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

"โรงเรียนคาดหวังว่า BKS BAKERY จะช่วยพัฒนาทักษะ ความรับผิดชอบของเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ว่าตนเองมีความชอบในเรื่องใด " คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว

ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เดินหน้าร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน ตามเป้าหมายของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี สร้าง"เด็กดี เด็กเก่ง" และมุ่งมั่นมีส่วนร่วมส่งมอบโอกาสให้กับเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งในปี 2566 ซีพีเอฟ มีแผนสนับสนุนโครงการฯ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ในความดูแลของซีพีเอฟรวมทั้งสิ้น 297 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี