• นิด้า ระบุปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว และต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนช่วงก่อน COVID-19 ทำให้ไทยในฐานะประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกและท่องเที่ยว ยังต้องเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัวถึง 8-10%
Home CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย สู่ชุมชนวัดไชยทิศ
CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย สู่ชุมชนวัดไชยทิศ

CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย สู่ชุมชนวัดไชยทิศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำรถ CPF Food Truck ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 


 

นางสาวสุชาดา วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการตลาด พร้อมด้วย พนักงานซีพีเอฟจิตอาสา และผู้แทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จากรถ CPF Food Truck ให้แก่ชาวชุมชนรอบวัดไชยทิศ ณ วัดไชยทิศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เห็นความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมแบ่งปันให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ “ส่งอาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน”เป็นโครงการที่ ซีพีเอฟ จัดทีมจิตอาสา พร้อมส่งรถ CPF Food Truck ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ นำอาหารสำเร็จรูปคุณภาพปลอดภัยจากโรงงานอุ่นร้อนแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงในชุมชน โดยเริ่มที่เขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่แรก และจะขยายผลไปยังอีก 5 เขตในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป
 

ข่าวเกี่ยวข้อง