• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home Hutchison Ports Thailand จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมเดินหน้าโครงการ Go Green ปี 3
Hutchison Ports Thailand จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมเดินหน้าโครงการ Go Green ปี 3

Hutchison Ports Thailand จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมเดินหน้าโครงการ Go Green ปี 3

Hutchison Ports Thailand จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมเดินหน้าโครงการ Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

 

มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ทเวิรท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (ซ้าย) ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (ขวา) 
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 Hutchison Port Thailand (HPT) ผู้ประกอบการท่าเรือชั้นนำในประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งสองหน่วยงานได้ขยายโครงการความร่วมมือนี้ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและเด็กรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ โครงการ Go Green เป็นส่วนหนึ่งในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อสานต่อความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจขนส่งทางทะเลอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

 

ภายในงานดังกล่าว HPT ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นผู้กล่าวขอบคุณ โดยมี มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ทเวิรท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ Go Green และเป้าหมายในการเดินหน้าโครงการฯ

มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ทเวิรท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ Go Green และเป้าหมายในการเดินหน้าโครงการฯ

 

“ความยั่งยืน ถือเป็นสิ่งที่ HPT ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการดำเนินธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ลูกค้า พันธมิตร รวมถึงชุมชนโดยรอบ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโครงการจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง” มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ทเวิรท กล่าว

 

ผศ.ดร.ศรินยา กล่าวขอบคุณ และแถลงกิจกรรมในโครงการ Go Green 2024

 

 “คณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาสมุทรและชุมชนชายฝั่ง เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ในโครงการ Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม เป้าหมายของเราคือการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาดังกล่าวและรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมฯ ตลอดทั้งปีนี้” ผศ.ดร.ศรินยา กล่าว

 

ทั้งนี้ HPT และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน อันประกอบด้วย

 

-การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ผ่านการบรรยายพิเศษโดย HPT และการรับนักศึกษาฝึกงานที่ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในด้านการปฏิบัติการท่าเทียบเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

-กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนโดยรอบ

 

-กิจกรรมประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ “Green Port Saves the Ocean” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาแสดงความคิดสร้างสรรค์และสะท้อนมุมมองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 

-กิจกรรมเวิร์คช็อป “Waste2Worth” เพื่อส่งต่อความรู้วิธีการจัดการขยะให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

คณะผู้บริหารจาก HPT และ IMS, KU

 

สำหรับ HPT ในฐานะผู้ประกอบการท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการลดคาร์บอนฟุตปรินท์จากการปฏิบัติการท่าเทียบเรือ โดยสามารถลดความเข้มข้นคาร์บอนฯ (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อทีอียู หรือ kgCO2e/TEU) ได้ 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) และลดการใช้เชื้อเพลิงดีเซลได้ถึง 8.27 เปอร์เซ็นต์ ต่อทีอียู ซึ่งทะลุเป้าหมายการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงดีเซลภายในสามปี ความสำเร็จนี้ถือเป็นบทพิสูจนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ HPT ได้อย่างชัดเจน