• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home OR มอบของขวัญวันเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้แก่โรงเรียนชุมชน ลำปาง และเชียงใหม่
OR มอบของขวัญวันเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้แก่โรงเรียนชุมชน ลำปาง และเชียงใหม่

OR มอบของขวัญวันเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้แก่โรงเรียนชุมชน ลำปาง และเชียงใหม่

OR มอบของขวัญวันเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้แก่โรงเรียนชุมชนพื้นที่จังหวัดลำปาง และเชียงใหม่
 


นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร OR ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก จำนวนรวมกว่า 750 ชิ้น ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา จังหวัดลำปาง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานปฏิบัติการของ OR นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จากโครงการ โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว ให้แก่ประธานชุมชนตำบลกล้วยแพะ 7 ชุมชน จังหวัดลำปาง ได้แก่ ชุมชนหัวฝาย ชุมชนกล้วยแพะ ชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา ชุมชนประสบสุข ชุมชนกล้วยกลาง ชุมชนกล้วยม่วง และชุมชนกล้วยหลวง จำนวน 350 ผืน
 
นายดิษทัต เปิดเผยว่า OR ให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนชุมชน โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีสถานปฏิบัติการของ OR ตั้งอยู่ โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น โครงการ CSR “โออาร์ อาสาสานสุข” โครงการ “LPG Safety ความรู้ดี ๆ มีรอบถัง” โครงการ “OR ฟื้นฟูชุมชนช่วงโควิด 19” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย โครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว” ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการพลังเล็ก..สร้างอนาคต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแนวคิด OR SDG ในทุกมิติ ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” เสริมสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก “D” หรือ “DIVERSIFIED” การโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ “G” หรือ “GREEN” เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) บรรลุเป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในในทุกสถานการณ์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน อย่างแท้จริง