• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home SCB - กองทัพอากาศเดินหน้าจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้ชุมชน
SCB - กองทัพอากาศเดินหน้าจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้ชุมชน

SCB - กองทัพอากาศเดินหน้าจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้ชุมชน

ธนาคารไทยพาณิชย์-กองทัพอากาศเดินหน้าโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศ เดินหน้า “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ส่งมอบ “น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์” ให้แก่โรงเรียนและชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง กว่า 7 ปี เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกองทัพอากาศ ได้ส่งมอบถังบรรจุน้ำติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงเรียนวัดรัษฎาราม และระบบประปาชุมชนให้แก่ชุมชนบ้านเงิน ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นับเป็นลำดับที่ 53 ของโครงการ โดยมี พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยรวมของครู นักเรียน และประชาชนต่อไป

 

 

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า “กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยจัดทำในรูปแบบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำระบบประปาชุมชน โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปั๊มน้ำเข้าระบบกรองน้ำและสูบน้ำเข้าระบบประปาชุมชน ในปี พ.ศ.2564 นี้ ได้ดำเนินการส่งมอบใน 5 จังหวัดตามแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุปลาไหลและชุมชนบ้านพุปลาไหล จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดช่องแคและชุมชนบ้านโพธิ์คอย จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหมูและชุมชนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนบ้านแสงอรุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และล่าสุดได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดรัษฎารามและชุมชนบ้านเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นลำดับที่ 53 ของโครงการ ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศต้องขอขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้มาโดยตลอด โครงการนี้เป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนที่อยากเห็นพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ด้วย”

 

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 นับเป็นเวลากว่า 7 ปีที่ธนาคารไทยพาณิชย์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค โดยส่งมอบ “น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิซย์” ด้วยตระหนักดีว่าน้ำสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการมีสุขภาพดีและชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารฯ ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 บริษัท เทลซันเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท โจงลี่ ไซแอนด์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด บริษัทผู้ผลิตแผง Solar Cell รายใหญ่ของโลกจากประเทศจีน ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารฯ ได้ร่วมสนับสนุนแผง Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด สำหรับปั๊มน้ำเข้าระบบกรองน้ำและสูบน้ำเข้าระบบประปาชุมชน และเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน ธนาคารฯ และกองทัพอากาศได้กำหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งภายหลังการส่งมอบแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะช่วยกันดูแล รักษาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน นอกจากจะช่วยให้ครู นักเรียน และชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภคแล้ว ยังเป็นการช่วยให้โรงเรียนและชุมชนประหยัดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มได้ที่ละ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถนำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป ปัจจุบันได้ส่งมอบไปแล้ว จำนวน 53 แห่ง ช่วยให้นักเรียนและคนในชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมกว่า 55,000 คน”

 

ธนาคารไทยพาณิชย์และกองทัพอากาศพร้อมเดินหน้าบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง