• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids ต่อเนื่องปีที่ 2
TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids ต่อเนื่องปีที่ 2

TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids ต่อเนื่องปีที่ 2

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก ต่อเนื่องปีที่ 2 มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ชั้นวางหนังสือ หนังสือ และอุปกรณ์ในห้องสมุดมามอบให้กับ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ จ.นครปฐม พร้อมเติมเต็มแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในอนาคต

   

ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัดกิจกรรม Build For Kids พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก ต่อเนื่องปีที่ 2 โดยในปี 2566 นี้ TEKA ได้นำห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ชั้นวางหนังสือ หนังสือ และอุปกรณ์ในห้องสมุดมามอบให้กับโรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่ง TEKA มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคม

    

 

"กิจกรรม Build For Kids สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท ฯ ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่จะต้องประกอบด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ รวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษา อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล โดยการเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน" ดร.วีระศักดิ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ บรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ได้ร่วมกิจกรรมที่ทาง TEKA เตรียมมาให้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การเล่นเกมส์บล็อกตัวต่อ โดยจะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกความกล้าลองผิดลองถูก แล้วยังได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ ฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสมอง รวมถึงการเล่านิทาน ในบริเวณห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์   

 

ดร.วีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนทุกคน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต