• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home TTA Group จัดกิจกรรม School Tour “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ครั้งที่ 2           
TTA Group จัดกิจกรรม School Tour “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ครั้งที่ 2           

TTA Group จัดกิจกรรม School Tour “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ครั้งที่ 2           

มุ่งปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการบูลลี่

 

กรุงเทพ ประเทศไทย 31 มกราคม 2567 : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ. หญิง    ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการจัดกิจกรรม School Tour ครั้งที่ 2 หลังจากกิจกรรม School Tour ครั้งแรกที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ. สงขลา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

 

 

แอปพลิเคชัน “Buddy Thai” พัฒนาขึ้นจากความตั้งใจของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก  (Bully) การรู้เท่าทันอารมณ์ และการป้องกันการกระทำความรุนแรงในทุกมิติ ผ่านฟีเจอร์การบันทึกอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยสอดส่องดูแล รวมถึงปุ่มฉุกเฉินสำหรับขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ซึ่งสามารถช่วยลดความกังวล คลายความเครียด เลิกความคิดที่จะโต้ตอบด้วยความรุนแรง และขจัดความคิดที่ฆ่าตัวตายลงได้

 

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “BuddyThai” ภายใต้แนวคิด “โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้”  เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วผ่าน Apple Store และ Google Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.buddy4thai.com หรือ Facebook BuddyThai App