• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home คาลเท็กซ์ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ป้องกันโควิด-19
คาลเท็กซ์ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ป้องกันโควิด-19

คาลเท็กซ์ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ป้องกันโควิด-19

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ใส่ใจสุขภาพชุมชนเพื่อนบ้าน มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พร้อมเอกสารแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19” ให้แก่ชุมชนเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กำลังสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ทั้งยังส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง ประกอบกับทางเชฟรอนก็มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ จึงเป็นที่มาของโครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19” ที่เกิดขึ้นด้วยความห่วงใยและมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อนบ้าน ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พร้อมเอกสารแนะนำแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อส่งมอบให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนโรงสี ชุมชนคาลเท็กซ์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ถนนพระราม 3 ซอย 64 กรุงเทพฯ รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลังน้ำมันร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

 

โครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19” ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน โดยมีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง

ข่าวเกี่ยวข้อง