• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศสูงสุดประจำปี 2566
ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศสูงสุดประจำปี 2566

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศสูงสุดประจำปี 2566

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

   

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและอินโดไชน่า ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญต่อสวัสดิการของพนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีอาชีวอนามัยที่ดีล่าสุดคว้า 2 รางวัลเกียรติยศสูงสุดจากงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้แก่  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สำหรับบริษัทซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย และ บริษัทแบรนด์ (1835) จำกัด โดยบริษัทซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าว  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  

 

 

ในงานมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค จังหวัดชลบุรี นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารจากซันโทรี่ 2 ท่านเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ ณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า และ ศราวุธ ฤทัยประเสริฐศรี  ผู้จัดการอาวุโส โรงงานแบรนด์ (1835) 

 

 

ทั้งนี้ รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023)  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ