• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home ซัมซุง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงแรงงาน จัดคอร์สยกระดับช่างซ่อมบำรุง
ซัมซุง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงแรงงาน จัดคอร์สยกระดับช่างซ่อมบำรุง

ซัมซุง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงแรงงาน จัดคอร์สยกระดับช่างซ่อมบำรุง

กรุงเทพฯ – 16 มีนาคม 2566 – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อยอดความสำเร็จในการสร้างแรงงานฝีมือที่มีความรู้ความสามารถให้แก่สังคมไทย ผ่านการจัดคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยภายในงานมี นายจองซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้แทนในการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยเมื่อปี 2564 ซัมซุงจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างแอร์ เพื่อผลิตแรงงานฝีมือที่มีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานสู่ตลาดแรงงาน โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็นช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพแล้วทั้งสิ้น 80 คน ปีนี้ซัมซุงขยายกรอบความร่วมมือไปยังสาขาการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง ตลอดหลักสูตร ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) การใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็น การวิเคราะห์และการซ่อมบำรุงอาการผิดปกติของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการทดสอบคุณภาพหลังการซ่อมและการบำรุงรักษา รวมถึงการทดสอบเพื่อรับการรับรอง

ในปีนี้ทางโครงการฯ มีแผนที่จะทำการฝึกอบรมและรับรองช่างในสาขาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 115 คนทั่วประเทศนอกจากนี้ซัมซุงยังส่งต่อความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงเบื้องต้นโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 30 คน เพื่อเปิดหลักสูตรและนำความรู้ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีเป้าหมายจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจกว่า 250 คน

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของซัมซุงในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเท่าทันต่อเทคโนโลยี ตลอดจนส่งต่อความรู้และพัฒนาบุคลากรแรงงานในประเทศไทย เพื่อให้มีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดการใช้สินค้าและบริการ ตลอดจนเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนต่อไป และสร้างโอกาสให้ช่างมีใบรับรองตามกฎหมาย เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่กำลังขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ