• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ คว้าบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย
ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ คว้าบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ คว้าบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ชนะรางวัล บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia จากการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม สนุกกับงาน และมอบโอกาสความสำเร็จให้ทุกคน

 

ความมุ่งมั่นของ DMHT ในการสร้างความมีส่วนร่วม ความหลากหลาย และนวัตกรรมในสถานที่ทำงาน ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia Media International

 

การได้รับรางวัลในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ DMHT ในการมุ่งเป็นบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้รับความไว้วางใจ และเป็นบริษัทตัวเลือกอันดับหนึ่งที่มีคนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

 

พนักงานของ DMHT มีความคิดที่เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวและวิธีการทำงาน ให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมในยุค VUCA ได้อย่างดี โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อหนุนจากทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น Flex-philosophy และวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน และมีอิสระทางความคิด

 

 

กรุงเทพฯ 23 พฤศจิกายน 2564 – บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าระดับพรีเมี่ยม เป็น 1 ใน 52 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล Best Companies to work in Asia 2021 หรือ บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2021 จาก HR Asia โดย DMHT มีคะแนนผลสำรวจในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมกว่า 260 บริษัทฯ ในประเทศไทย จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและยอมรับความหลากหลาย การสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน การให้อิสระทางความคิด และส่งเสริมให้พนักงานรักและสนุกในงานที่ทำ ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาของบริษัท 'Celebrating Life Everyday Everywhere' ได้เป็นอย่างดี

 

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและยอมรับความหลากหลาย (Inclusion & Diversity) การสื่อสารผ่านช่องทางหลากหลายโดยปราศจากลำดับขั้นของตำแหน่ง การเปิดกว้างทางความคิด และปรัชญาการทำงานที่ยืดหยุ่น (Flex Philosophy) ของ DMHT เป็นหัวใจที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุด” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย HR Asia สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย

 

รุ่งกานต์ รตนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีเป้าประสงค์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน คือการเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นเลิศ และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก ตามแผนพัฒนาองค์กรระดับโลกที่รู้จักกันในชื่อของ Society 2030: Spirit of Progress ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภค แต่ยังขยายไปถึงความยั่งยืนของสังคมโลกในภาพกว้าง ด้วยเหตุนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราจะเน้นหนักที่การการมีส่วนร่วมและยอมรับความแตกต่าง การเปิดกว้างทางความคิด และการสื่อสารโดยปราศจากลำดับขั้นของตำแหน่ง ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ (Proud of What We Do) การให้อิสระในการสร้างความสำเร็จ (Freedom to Succeed) และการให้คุณค่าและเห็นความสำคัญของกันและกัน (Valuing Each Other)

 

นอกจากนี้ DMHT ยังเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับการเติมเต็มใน 4 ปัจจัยหลัก คือ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง (Physical & Mental) มีความมั่นคงทางการเงิน (Financial) และมีความเชื่อมโยงทางสังคม (Social) และเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วน ทุกคนในองค์กรจะพร้อมเป็นแรงผลักดันให้ DMHT บรรลุเป้าประสงค์ของเราได้ รางวัล Best Companies to work in Asia 2021 นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า DMHT กำลังก้าวเดินในทิศทางที่ถูกต้อง”

 

“เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของผู้สมัครงาน และสร้างความผูกพันของพนักงานปัจจุบันต่อองค์กร เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน ตัวอย่างเช่น 'Flex-Philosophy' ที่เราเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกทำงานได้จากสถานที่และเวลาใดก็ได้ โดยมองที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสถานการณ์ในครอบครัวที่แตกต่างกันไป การให้พนักงานลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรได้ถึง 26 สัปดาห์ด้วยค่าจ้างเต็มจำนวน (โดยไม่จำกัดบทบาทและเพศ) การสนับสนุนให้พนักงานได้สื่อสารความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง ผ่านทีม 'Great Place to Work' ซึ่งเป็นอาสาสมัครตัวแทนจากทุกแผนกที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานอีกด้วย เป็นต้น ซึ่งนโยบายเหล่านี้ได้สร้างความแตกต่างในเชิงบวกได้อย่างแท้จริง

 

เราเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสบายใจจากสิ่งแวดล้อมที่เปิดกว้างทางความคิด และให้โอกาสที่จะสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเอง พนักงานจะมีพลังและความกระตือรือร้นในการริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์คู่ค้า ผู้บริโภค และสังคมของเรา”

 

รางวัล “บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย” ของ HR Asia เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการโหวตจากพนักงานว่า มีแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนความมีส่วนร่วมของพนักงาน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

 

“ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแรงของวัฒนธรรมองค์กรของเรา ที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่างและให้อิสระแก่พนักงานได้ทดลองสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโต ได้มีส่วนร่วม และมีพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง” รุ่งกานต์ รตนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุป

ข่าวเกี่ยวข้อง