• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ หนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ปี 2021 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 14.3 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวที่ 4.2%YOY เป็นการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในช่วงเดียวกัน อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและมีมาตรการล็อกดาวน์
Home นครชัยแอร์ จัดที่นั่งเว้นระยะไม่เกิน 70% ทุกเส้นทาง 10-20 ม.ค.นี้
นครชัยแอร์ จัดที่นั่งเว้นระยะไม่เกิน 70% ทุกเส้นทาง 10-20 ม.ค.นี้

นครชัยแอร์ จัดที่นั่งเว้นระยะไม่เกิน 70% ทุกเส้นทาง 10-20 ม.ค.นี้

นครชัยแอร์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง โดยจัดที่นั่งเว้นระยะ ไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสาร ในทุกเส้นทาง ช่วง 10-20 ม.ค. นี้ พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการเดินรถให้ปลอดภัยสูงสุด ทุกเที่ยวโดยสาร

 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ เปิดให้บริการเดินรถตามปกติทุกเส้นทาง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยดำเนินการจัดทำแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างเคร่งครัด ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสาร ช่วงวันที่ 10-20 มกราคม 2565 พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการเดินรถให้ปลอดภัยสูงสุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร พร้อมทั้งคุมเข้มความสะอาดปลอดภัย ทั้งในด้านตัวรถและพนักงานทุกภาคส่วน โดยกำหนดให้พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับทุกคน ต้องฉีดวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยติดสัญลักษณ์พนักงานฉีดวัคซีนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนให้บริการ และสวมถุงมือขณะเสิร์ฟของบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง

 

สำหรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากการจัดให้ผู้โดยสารนั่งไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสารแล้ว ยังได้กำหนดจุดเว้นระยะห่าง ในทุกพื้นที่ที่ผู้โดยสารใช้บริการ ทั้งขณะซื้อตั๋วโดยสาร ขณะเดินขึ้นรถโดยสาร รวมถึงการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะ ขณะรอรถโดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ ด้านมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสาร นครชัยแอร์ ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังให้บริการลูกค้า ด้วยการทำความสะอาดประจำวัน และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นครชัยแอร์ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และงดรับประทานอาหารบนรถโดยสารอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจุดจอดให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารระหว่างทาง เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวเวลาตั้งแต่ 17.30 น.-20.59 น. บริษัทได้จัดจุดรับประทานอาหารก่อนเดินทาง ส่วนเที่ยวเวลาหลัง 21.00 น. ให้บริการแซนวิซเมื่อถึงปลายทาง ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 15 วัน ทุกเส้นทาง ผ่าน Call Center 1624 หรือ บริการ NCA Social Booking (ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair และ Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official) ผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com, ผ่าน Application NCA Mobile, ผ่าน NCA Social Booking และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา

ข่าวเกี่ยวข้อง