• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home 'พาณิชย์-DITP'เปิด 6 สินค้าดาวรุ่งในบราซิล เดินรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน
'พาณิชย์-DITP'เปิด 6 สินค้าดาวรุ่งในบราซิล เดินรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน

'พาณิชย์-DITP'เปิด 6 สินค้าดาวรุ่งในบราซิล เดินรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน

ชี้ไทยมีโอกาสส่งออกรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดโพย 6 สินค้าดาวรุ่งในตลาดบราซิล ประจำปี 2023 พบไทยมีโอกาสส่งออกรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน แต่ต้องจับตาคู่แข่งอย่างจีนและจีนไทเปที่มีความได้เปรียบด้านราคา เผยเตรียมเชิญผู้นำเข้าบราซิลร่วมงาน TAPA ขอผู้ผลิต ผู้ส่งออกติดตามใกล้ชิด

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ สำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับข้อมูลจากนางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ถึง 6 สินค้าดาวรุ่งในบราซิลในปี 2022-2023 และโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้า 6 กลุ่มดังกล่าวของไทยเข้าสู่ตลาดบราซิล

 

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์นครเซาเปาโลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สินค้าดาวรุ่ง 6 สินค้า ที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดลาตินอเมริกา ตั้งแต่ปี 2023 จนถึงปี 2030 ได้แก่ 1. โฮมเธียเตอร์และโปรเจคเตอร์ 2. รถยนต์ไฟฟ้า 3. ผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬา 4. เครื่องสําอาง 5. รถจักรยานยนต์ และ 6. วิดีโอเกม “จากแนวโน้มการเติบโตของ 6 สินค้าดาวรุ่งดังกล่าว พบว่า หลายสินค้าไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออก

 

จึงมีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดบราซิลได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่มีการขยายตัวในตลาดบราซิลและเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดบราซิลที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้บราซิลจะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ แต่รถจักรยานยนต์ก็ยังเป็นสินค้ายอดนิยมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ด้วย

 

ซึ่งไทยต้องจับตาคู่แข่งในตลาดอย่างจีน และจีนไทเป เพราะผู้นำเข้าบราซิลจะใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักมากกว่าคุณภาพในการตัดสินใจนำเข้า ดังนั้น สินค้าไทยอาจต้องแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งที่มีสินค้าคล้ายคลึงกัน”นายภูสิตกล่าว

 

สำหรับช่องทางในการเข้าสู่ตลาด และการเปิดตัวสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดบราซิลเพิ่มขึ้น ทูตพาณิชย์ได้แจ้งมายังกรมฯ ว่า ขณะนี้ได้มีการเชิญชวนผู้นำเข้าบราซิลให้เข้าร่วมงาน TAPA เพื่อใช้โอกาสได้แสวงหาคู่เจรจาทางการค้ากับผู้ส่งออกไทย และสามารถเพิ่ม suppliers รายใหม่จากไทยที่มีศักยภาพได้มากขึ้น ขอให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่สนใจติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด