• KKP Research มองในภาวะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงและการคาดการณ์เศรษฐกิจทำได้ยากขึ้น ทำให้ยังต้องจับตามองความเสี่ยงของการระบาดของโควิดแบบรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว การขนส่ง และการค้าเป็นหลัก ในกรณีเลวร้ายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับเข้ามาได้ตลอดทั้งปี ประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่า 2% จากการคาดการณ์ปัจจุบันที่ 3.9% *** EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยมูลค่าส่งออกในปี 2021 ขยายตัวที่ 17.1% โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจการค้าโลก และการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และในกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ….คาดส่งออกไทยในปี 2022 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เติบโตที่ 3.4%
Home วว.ร่วมหารือกรอบประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ รมต.เศรษฐกิจ การค้าฯ ญี่ปุ่น
วว.ร่วมหารือกรอบประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ รมต.เศรษฐกิจ การค้าฯ ญี่ปุ่น

วว.ร่วมหารือกรอบประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ รมต.เศรษฐกิจ การค้าฯ ญี่ปุ่น

วว.ร่วมหารือกรอบประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

 

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ให้การต้อนรับ นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือในเรื่อง การสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทย และยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy-GGS) ของญี่ปุ่น และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายญี่ปุ่นนำเสนอนโยบาย Asia-Japan Investing for the Future Initiative (AJIF) เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่ออนาคต โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างร่วมกัน ( Co-Creation) ภายใต้แนวคิดการลงทุนเพื่ออนาคตแห่งทวีปเอเชียสำหรับประเทศไทย ซึ่งญี่ปุ่นเล็งเห็นปัญหาในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิต ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน กับดักรายได้ปานกลาง และสังคมผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลไทยพยายามแก้ปัญหาผ่านนโยบาย Thailand 4.0 และ BCG Economy Model โดยญี่ปุ่นประสงค์ให้มีการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหา ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผ่านนวัตกรรม และการส่งเสริมการใช้ Data และ AI technology โดยฝ่ายญี่ปุ่นคาดหวังว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการผลักดันจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นผ่านการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย

 

 

โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ร่วมต้อนรับและหารือด้วย ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.อว. ถนนโยธี วันที่ 13 มกราคม 2575

 

 

อนึ่ง วว. มีโครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในกรอบประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG , Total Solutions, Laboratory & Service , Packaging กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น ภายใต้การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของทั้งสองประเทศ อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงสำหรับการกรองน้ำดื่ม การรีไซเคิลน้ำเสียและการแยกเกลือออกจากน้ำ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ Pro-Herb จากโพรไบโอติกและสมุนไพร โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจำแนก การประเมิน และการควบคุมส่วนผสมที่มีผลกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรธรรมชาติในราชอาณาจักรไทย โครงการประเมินปัจจัยที่กำหนดประเภทป่าและการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาสวนบนดาดฟ้า ฟาร์มแนวตั้ง ฟาร์มหุ่นยนต์ และเกษตรแม่นยำ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ขนส่งในประเทศไทย โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาการจัดการวัสดุและวิศวกรรมโลจิสติกส์ โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารสัตว์เพื่อพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ และโครงการศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและการเก็บรักษาไว้ในคลังเก็บรักษาสายพันธุ์ เป็นต้น

ข่าวเกี่ยวข้อง