• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home สยามคูโบต้า'มอบ 1,000,000 บาท สู้ภัย COVID-19  สนับสนุนกรมควบคุมโรค
สยามคูโบต้า'มอบ 1,000,000 บาท สู้ภัย COVID-19  สนับสนุนกรมควบคุมโรค

สยามคูโบต้า'มอบ 1,000,000 บาท สู้ภัย COVID-19  สนับสนุนกรมควบคุมโรค

'สยามคูโบต้า'มอบ 1,000,000 บาท สู้ภัย COVID-19  สนับสนุนกรมควบคุมโรค รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ซื้ออุปกรณ์แพทย์

 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ที่แพร่ระบาดไปยังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนเกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

 

 

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “สยามคูโบต้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด รวมไปถึงลดภาระ และความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนมีความจำเป็น และนับวันยิ่งขาดแคลนเนื่องจากมีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

โดยในครั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ให้การสนับสนุน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สยามคูโบต้ายังมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม 308 เตียงในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ที่กำลังเปิดรับผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา อีกจำนวน 500,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนที่มีความต้องการในภาวะวิกฤต และมีความจำเป็นในการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก

 

 

อย่างไรก็ตาม สยามคูโบต้าได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้มาติดต่อทุกท่าน รวมทั้งขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า ทุกท่านสามารถใช้บริการและติดต่อกับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง สยามคูโบต้ายึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตลอดจนตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมตลอดไป พร้อมกันนี้ สยามคูโบต้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความห่วงใยสู่สังคม เหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจที่ส่งต่อไปยังพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวไทย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID-19 ได้โดยเร็วที่สุด”

ข่าวเกี่ยวข้อง