• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home 'อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ' สจล. รับรางวัล 'GOLD PRIZE'
'อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ' สจล. รับรางวัล 'GOLD PRIZE'

'อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ' สจล. รับรางวัล 'GOLD PRIZE'

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลประเภท "GOLD PRIZE" ผลงาน “UNSEEN ZOO EXHIBITION KIOSK” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 เมื่อวัน 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วางวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถาบันผู้นำด้านการวิจัย โดยมีหน่วยงานคือ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Research and Innovation Services (KRIS) พร้อมผลักดัน สนับสนุนคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยได้มีผลงานตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

สำหรับผลงานวิจัยของ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ มีแนวคิดการออกแบบเพื่อผู้พิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้โอกาสในการรับรู้และเข้าใจ การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือการศึกษาหาความรู้เชิงสันทนาการ เช่น การไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ ซึ่งผู้พิการทางสายตา ก็ยังมีความยากลำบากกว่าผู้พิการด้านอื่น ๆ

ผลงานวิจัยห้องนิทรรศการจำลอง (Unseen Zoo Exhibition Kiosk) ใช้แนวคิดการออกแบบที่เน้นมุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered Design), แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design), กระบวนการออกแบบแนวคิด (Design Thinking) โดยออกแบบทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ (Wheelchair) ในการเข้าถึง

ภายในโครงร่างมีการติดตั้งแท่นแสดงข้อมูล โดยบนแท่นนี้จะแสดงอักษรเบรลล์ในลักษณะภาพนูนต่ำ สัญลักษณ์ผู้พิการทางการมองเห็น สัญลักษณ์ผู้พิการทางการได้ยิน และสัญลักษณ์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อบ่งบอกว่าห้องนิทรรศการนี้รองรับการใช้งานผู้พิการทั้ง 3 กลุ่ม มีรอยเท้าสัตว์ขนาดเท่าของจริงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัส และมีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่เมื่อสแกนจะนำเข้าสู่วิดิทัศน์ข้อมูลสัตว์ และมีล่ามภาษามือแปลข้อความเนื้อหาทั้งหมดตามเสียงบรรยาย

สจล. มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน KMITL Innovation Expo 2024 วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานวิจัยนวัตกรรมกว่า 1,000 ชิ้น งานเสวนา Workshop พร้อมการจับคู่ธุรกิจ ติดตามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ www.expo.kmitl.ac.th