• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home เปิดมิติใหม่อ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ ใช้สื่อเสมือนจริง 'AR'
เปิดมิติใหม่อ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ ใช้สื่อเสมือนจริง 'AR'

เปิดมิติใหม่อ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ ใช้สื่อเสมือนจริง 'AR'

เปิดมิติใหม่อ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยใช้สื่อเสมือนจริง 'AR' เล่าเรื่องราวผ่านธนบัตรเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังอย่าทรงคุณค่า

 

คุณหญิงกัลยา เปิดมิติใหม่อ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย โดยใช้สื่อเสมือนจริง “AR” เล่าเรื่องราวผ่านธนบัตรเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังอย่างทรงคุณค่า

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ--วานนี้ (22 มิถุนายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) ผ่านธนบัตรเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับใช้พัฒนาการเรียนรู้สำหรับ ครู นักเรียน โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ จึงได้มีนโยบายเสริมสร้างการอ่านการเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ที่ครูต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอน และกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ให้นักเรียนสามารถเรียนประวัติศาสตร์ไทยอย่างเข้าใจ สนุก ท้าทาย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับนักเรียนโดยได้มีการนำสื่อเสมือนจริง หรือ “AR” (AugmentedReality) มาประยุกต์ใช้ ซึ่ง AR ถือเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโลกระหว่างความจริงกับการจำลองให้เข้าร่วมเป็นสิ่งเดียว ผ่านการมองผ่านอุปกรณ์ ทำให้ระบบการเรียนการสอนมีความสนุก ท้าทาย น่าสนใจ นอกจากนี้ครูยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ต่อไปได้อีกด้วย

 

ด้านนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจภักดิ์ รักษ์ความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย จากธนบัตรอันทรงคุณค่า” ที่มีภาพหลายอย่างปรากฏอยู่ แต่ละภาพมีเรื่องเล่าความเป็นมาสื่อให้เห็นถึงประวัติในแต่ละยุค โดยสามารถนำโทรศัพท์มือถือมา Scan บนธนบัตรมูลค่า 20, 50, 100, 500, 1000 ในจุดที่กำหนด จะเกิดภาพ 3 มิติ นำไปสู่เรื่องราวต่าง ๆ เบื้องหลังธนบัตร ซึ่งแต่ละธนบัตรจะมีเรื่องราวแตกต่างกันไป

 

 

ทั้งนี้ การเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมสื่อเสมือนจริงหรือ AR จึงนับเป็นการเรียนในรูปแบบใหม่ทำให้ครูผู้สอนนักเรียนและเยาวชนรู้สึกสนุกท้าทายเข้าถึงได้ง่าย สามารถเข้าใจในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงทำให้นักเรียนและเยาวชนเกิดความสำนึกรักในชาติได้ผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ข่าวเกี่ยวข้อง