• ‘ทีเอ็มบี’รายงานกำไร 9 เดือน ปี 2563 ที่ 8,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน สำหรับไตรมาส 3 ตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นแม้หนี้เสียยังอยู่ในระดับต่ำที่ 2.33% —— ‘ธนาคารกรุงเทพ’ และบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนของปี 2563 จำนวน 14,783 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลประกอบการของธนาคารเพอร์มาตา ตั้งแต่วันที่ธนาคารเข้าถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 —- ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) ในไตรมาส 3 ของปี 2563 จำนวน 4,641 ล้านบาท ลดลง 69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการตั้งเงินสำรองปกติที่สูงขึ้น สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 22,252 ล้านบาท ลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
Home เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โชว์ ESG โดดเด่น  ติดท็อป 20
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โชว์ ESG โดดเด่น  ติดท็อป 20

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โชว์ ESG โดดเด่น  ติดท็อป 20

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โชว์ ESG โดดเด่น  ติดท็อป 20 บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน ปี 63

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนประจำปี 2563 (ESG Emerging Company 2020) สำหรับการจัดทำรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นกลุ่ม ESG Emerging เป็นปีแรกของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยประเมินจากบริษัท กองทุน และทรัสต์เพื่อการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 803 องค์กร

 

ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจแกนหลัก หรือการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดถือธรรมาภิบาล (ESG) ตลอดจนการให้ความสำคัญกับสิทธิและความหลากหลายของบุคคล โดยบริษัทฯ ใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนฐานรากในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสม เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์และความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤตโควิด-19

ข่าวเกี่ยวข้อง