• SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2024 เหลือ 2.7% จากเดิม 3% แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2024 จะยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องได้ในปีนี้ จากแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ที่กลับมาขยายตัวเร่งขึ้นในหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะการส่งออกและการลงทุนเอกชนที่มีแนวโน้มดีขึ้น แต่แรงส่งจากภาครัฐที่คาดว่าจะหดตัวต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปีนี้จากความล่าช้าของการจัดทำ พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2024 *** Krungthai COMPASS  เผยส่งออกเดือน ม.ค. ขยายตัว 10.0%YoY สูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2565 เติบโตเร่งขึ้นจากเดือนก่อนที่ 4.7% โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมต่างขยายตัว ขณะที่การส่งออกไปตลาดหลักต่างขยายตัว ด้านการนำเข้าพลิกมาโตได้ที่ 2.6%YoY ดุลการค้าในเดือน ม.ค. กลับมาขาดดุลที่ระดับ 2,757.9 ล้านดอลลาร์ฯ ประเมินว่า มูลค่าการส่งออกในปี 2567 มีโอกาสพลิกเติบโตเป็นบวกได้ 
Home เอสพี กรุ๊ป เปิดตัวชุดโซลูชันพลังงานยั่งยืน 'อาคารอัจฉริยะ'
เอสพี กรุ๊ป เปิดตัวชุดโซลูชันพลังงานยั่งยืน 'อาคารอัจฉริยะ'

เอสพี กรุ๊ป เปิดตัวชุดโซลูชันพลังงานยั่งยืน 'อาคารอัจฉริยะ'

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 14 กันยายน 2566 - เอสพี กรุ๊ป (เอสพี) ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคชั้นนำในเอเชียแปซิฟิกและบริษัทในเครือเทมาเส็ก โฮลดิงส์ จัดแสดงโซลูชันพลังงานยั่งยืนแบบครบวงจรที่นิทรรศการอาคารสีเขียวและเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนระดับซิลเวอร์ (Silver) ณ งาน Nova BUILD Expo 2023 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 โดยเอสพีได้นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่จะช่วยให้อาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เริ่มต้นและเร่งดำเนินการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การดำเนินงานของอาคารต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั่วโลก และร้อยละ 26 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวกับพลังงานทั่วโลก1 การช่วยให้อาคารเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม (C&I) สามารถปรับปรุงการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวงกว้างจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2608

 

.


โซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนและการจัดการพลังงานดิจิทัลที่สำคัญที่นำเสนอโดยเอสพี ประกอบไปด้วย

นวัตกรรมทำความเย็นสีเขียว (Green Cooling)

ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District cooling System) เป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ ช่วยให้เขตพื้นที่ขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 30 ซึ่งช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้
บริการระบบทำความเย็น (Cooling as a Service) เป็นโซลูชันการทำความเย็นที่ปรับขนาดได้และยั่งยืน ช่วยให้แต่ละอาคารหรือกลุ่มอาคารขนาดเล็กสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทำความเย็นได้อย่างเหมาะสม และได้รับประโยชน์จากการประหยัดพลังงานและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น

การจัดการพลังงานแบบดิจิทัลอัจฉริยะ

Green Energy Tech (GETTM) ที่รวมเอาพลังของ AI เข้ากับ IoT เพื่อให้สามารถลดปริมาณคาร์บอนในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นได้ โดยการใช้ระบบการจัดการพลังงานดิจิทัลอย่าง GET สามารถช่วยให้เจ้าของอาคารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สาธารณูปโภคและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้พักอาศัย ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

GET Insights นำเสนอข้อมูลแบบบูรณาการของการใช้สาธารณูปโภคในอาคารเพื่อช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับการใช้งานสาธารณูปโภคให้เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ครบวงจรนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการระบุปริมาณพลังงานที่สูญเสียไป เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนและบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

GET Control ระบบควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคารอัจฉริยะ สามารถควบคุมระบบปรับอากาศในอาคารและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ตามการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคนภายในอาคารและสภาพอากาศโดยรอบ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พักอาศัย ทั้งนี้ได้มีการนำระบบ Get Control ไปใช้ในมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งถือเป็นตัวอย่างนำร่องของการนำโซลูชัน GET มาดำเนินงานในประเทศไทย

GET Mobility เป็นระบบการจัดการสถานีชาร์จอัจฉริยะ เพื่อที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ให้บริการจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในการดำเนินการ ตรวจสอบ จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีชาร์จ EV

การใช้งานโซลูชันพลังงานสีเขียวแบบผสมผสาน

SP ออกแบบและส่งมอบโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละอาคารและเจ้าของธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน SP ได้ดำเนินการพัฒนาและศึกษาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันเกินกว่า 100 เมกะวัตต์ (MWp) ในประเทศไทย โดยมีตั้งแต่อาคารเชิงพาณิชย์แบบสแตนด์อโลน โรงงาน ไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเขตประกอบการ เราพร้อมร่วมมือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด การประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

สนับสนุนการเดินทางสู่ Net-zero

บริการให้คำปรึกษาและเครื่องมือการลดคาร์บอนที่หลากหลายเพื่อแนะนำลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด Net-Zero และ ESG ตั้งแต่การคำนวณปริมาณคาร์บอนไปจนถึงการช่วยคุณเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมของโซลูชันพลังงานสีเขียว และการรวบรวมใบรับรองการผลิตพลังงานทดแทน (REC) และข้อมูลคาร์บอนเครดิต ซึ่งทีม Climate Services จะช่วยสำรวจทุกทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่คุณ

“การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับอนาคตของประเทศไทย ในด้านพลังงานอัจฉริยะคาร์บอนต่ำ ด้วยการสนับสนุนจากโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเชิงลึกของเราในฐานะผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าของสิงคโปร์ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับภูมิภาคของเรา และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสีเขียวให้กับลูกค้าทั้งในรูปแบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์” นายแบรนดอน เจีย กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียของ SP Group กล่าว

ภายในงาน Nova BUILD Expo นายธนภัทร ญาณโครโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเอสพี ได้เข้าร่วมบรรยายบนเวทีสัมมนาระดับมืออาชีพเกี่ยวกับความสำคัญของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี รวมถึงระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์และบริการระบบทำความเย็น (Cooling as a Service) การจัดการพลังงานดิจิทัล (GET) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ Climate Services (ใบรับรองการผลิตพลังงานทดแทนและคาร์บอนเครดิต) ภายใต้หัวข้อ “สร้างอาคารของคุณให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยบริการระบบทำความเย็นและการจัดการพลังงานดิจิทัลแบบบูรณาการ” นอกจากนี้ตัวแทนจากเอสพียังได้เข้าร่วมการเสวนากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

1 แหล่งที่มา: International Energy Agency