• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home แม็คโคร เชิญปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าไร้หมูเถื่อน
แม็คโคร เชิญปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าไร้หมูเถื่อน

แม็คโคร เชิญปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าไร้หมูเถื่อน

พร้อมสนับสนุนภาครัฐเต็มที่ โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%
 
แม็คโครย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการส่งเสริมเกษตรกรไทย ด้วยนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
 


ล่าสุดแม็คโครได้เชิญปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าอาหารสด เพื่อตรวจสอบการดำเนินการและเอกสารการรับซื้อ พบว่าสินค้าเนื้อหมูและตับหมูทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังสินค้าดังกล่าว มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีแหล่งที่มาตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด
 
ทั้งนี้ เนื้อหมูที่จัดจำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขา ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK จึงยืนยันได้ถึงการส่งมอบสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามเกณฑ์ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%