• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home ไปรษณีย์ไทย สกลนคร ครอง Top Of Mind แบรนด์ขนส่งแห่งภูมิภาค
ไปรษณีย์ไทย สกลนคร ครอง Top Of Mind แบรนด์ขนส่งแห่งภูมิภาค

ไปรษณีย์ไทย สกลนคร ครอง Top Of Mind แบรนด์ขนส่งแห่งภูมิภาค

กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2566 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โชว์ศักยภาพไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสกลนคร พบปีนี้มีการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซทั้งจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม อาหาร สินค้าแปรรูปเพิ่มขึ้น และเป็นอานิสงส์ให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจขนส่งในสกลนครและภาคอีสานตอนบนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นอันดับ 1 เนื่องด้วยความครบครันในด้านเครือข่าย การออกแบบบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเดินหน้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสกลนคร และพื้นที่อีสานตอนบน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับทั้งการสนับสนุนสินค้าสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จัก การผลักดัน การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่มีความได้เปรียบ ตลอดจนใช้เครือข่ายสนับสนุนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า สกลนครเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนร่วมกับจังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคาย ซึ่งพื้นที่นี้เป็นอีกพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากความโดดเด่นในเชิงภูมิศาสตร์และมีระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ จากการดำเนินงานพบว่าปีนี้จังหวัดสกลนครมีการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ที่ผันตัวมาจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร สินค้าแปรรูปเพิ่มต่อเนื่องทุกปี และจากการเข้าไปช่วยเหลือ-สำรวจความต้องการจาก “ทีมขาย ทีมขน และทีมแคร์” พบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นอันดับ 1 เนื่องด้วยการมีโซลูชันเก็บ แพ็ค ส่ง การแก้ปัญหาหลังการขายที่เป็นระบบ สามารถดำเนินได้อย่างรวดเร็ว การมีเครือข่ายที่เข้าถึงทุกพื้นที่ บริการที่เป็นมิตร รวมทั้งการออกแบบบริการต่างๆ ที่ตรงและเข้าใจผู้ดำเนินธุรกิจ

“สำหรับภาพรวมการแข่งขันธุรกิจขนส่งในสกลนคร และภาคอีสานตอนบน ถือว่ามีการแข่งขันที่สูง เนื่องด้วยปัจจัยการค้าขายบนช่องทางอีคอมเมิร์ซที่เติบโต เส้นทางคมนาคมที่มีการพัฒนา-เดินทางสะดวก ซึ่งจะพบว่ามีการแข่งขันทั้งจากผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งโดยตรง และการขนส่งที่ดำเนินโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการแข่งขันและจำนวนผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้ของไปรษณีย์ไทยในพื้นที่ภาคอีสานยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา (มกราคม -ตุลาคม) รายได้ 1,500 ล้านบาท ส่วนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีการส่งของสูงที่สุดในรอบปี โดยคาดว่าจะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นด้วยบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น บริการรับฝากนอกที่ทำการ หรือ Pick-Up Service บริการขนส่งสิ่งของด้วยรถยนต์ควบคุณอุณหภูมิเพื่อขนส่งอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร ของสด บริการเก็บ แพ็ค ส่งที่ออกแบบมาเพื่อแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ”

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำหน้าที่เชื่อมต่อการสื่อสารและขนส่งในประเทศแล้ว ไปรษณีย์ในพื้นที่สกลนครยังมีบทบาทอย่างสูงต่อการเชื่อมโยงสินค้าไทยไปต่างประเทศ ผ่านจังหวัดหนองคายที่มีเส้นทางการขนส่งสำคัญคือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) นครพนมที่มีสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) และมุกดาหาร อีกทั้งยังมีจุดให้บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการส่งสิ่งของไปต่างประเทศอย่างโซนยุโรปและเอเชีย ซึ่งในปีนี้พบว่าผู้ประกอบการ-ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายฝากส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมครามที่เป็นที่นิยมในตลาดยุโรป สินค้าหัตถกรรม เช่น ตะกร้าสาน ตุ๊กตาไก่ชน วัตถุดิบอาหารอีสานที่ส่งไปยังธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศ

“สำหรับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสกลนคร และพื้นที่อีสานตอนบน ไปรษณีย์ไทยได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เชิงรุก และเน้นจุดแข็งที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสินค้าสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ อาทิ ผ้าย้อมคราม ตะกร้าหวาย สินค้าประเภทอาหารและสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GI และมีมูลค่าสูง เช่น ข้าวฮางทิพย์ หมูยอ ลิ้นจี่ สัปปะรด แคนตาลูป ฯลฯ การผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่มีความได้เปรียบ ไม่ว่าจะเป็นการมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ความน่าเชื่อถือของมาตรฐานส่งด่วน EMS แพลตฟอร์มการช่วยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่รองรับผู้ประกอบการได้ทั่วประเทศ Postman Network ที่สามารถนำข้อมูลและความรู้ ความเข้าใจในทุกพื้นที่มาต่อยอดนำเสนอบริการที่ตรงใจ ตลอดจนอนาคตของความเป็นดิจิทัล เช่น การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลโพสต์ไอดีเพื่อยกระดับให้พื้นที่นี้มีความทันสมัยตามบริบทไลฟ์สไตล์และการทำธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง”