• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home ไฟเซอร์ รับรางวัล Gold ความเป็นเลิศปรับเปลี่ยนสู่องค์กร-ธุรกิจยุคใหม่
ไฟเซอร์ รับรางวัล Gold ความเป็นเลิศปรับเปลี่ยนสู่องค์กร-ธุรกิจยุคใหม่

ไฟเซอร์ รับรางวัล Gold ความเป็นเลิศปรับเปลี่ยนสู่องค์กร-ธุรกิจยุคใหม่

ไฟเซอร์ประเทศไทย ได้รับรางวัล “HR Excellence Awards 2023”ระดับ Gold ด้านความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรและธุรกิจยุคใหม่ (Excellence in Business Transformation) จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการปรับเปลี่ยนองค์กรและรูปแบบการทำงานและวิธีการการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเติบโตแบบ organic growth และการเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ที่ทรงพลังที่ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายต่อผู้ป่วยในประเทศไทย

ไฟเซอร์ประเทศไทยได้เปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคใหม่ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2563 ภายใต้การนำทีมของ นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่าเช่นเดียวกับไฟเซอร์ทั่วโลกโดยเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการนำเสนอยานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย (Breakthroughs that change patients’ lives) และการอุทิศทุ่มเทให้กับผู้ป่วยโดย มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้การดำเนินธุรกิจและการให้บริการตลอดจนการบริหารองค์กรเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าประสงค์ของการองค์กรในการนำยานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย ทั้งการป้องกันและการรักษาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมัยใหม่

ทั้งนี้ หนึ่งในห้าความคิดหลัก (Big Ideas) ของไฟเซอร์ทั่วโลกในการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร คือการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ (Disruption calls for innovation) ในรูปแบบของ go-to-market โมเดลด้วยการทำให้การเข้าถึงข้อมูลด้านนวัตกรรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการรักษาโรคตลอดจนการดูแลสุขภาพต่าง ๆ มาอยู่ที่เพียงปลายนิ้ว ซึ่งไฟเซอร์มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว อย่างหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปโดยเป็นข้อมูลที่ผ่านการศึกษาวิจัยและรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ขั้นนำต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งไม่ว่าไฟเซอร์จะปรับเปลี่ยนอย่างไรแต่สิ่งที่บริษัทฯ ยึดถืออย่างแน่วแน่และจริงจังอยู่เสมอ คือการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลัการของกฎหมายและจริยธรรมข้อบังคับ ข้อกำหนด มาตรฐาน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ

รางวัล “HR Excellence Awards 2023”ระดับ Gold นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นรางวัลที่ฉลองความสำเร็จของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดในโอกาสครบรอบ 65 ปีในปีนี้ตอกย้ำการเป็นองค์กรโดดเด่นที่มีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่เสมอให้คงความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ