• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ARV ผนึกกำลัง'EnCo'นำ 3 สุดยอดเทคฯ อัจฉริยะ
เสริมความสมาร์ทให้ธุรกิจอสังหาฯ
ARV ผนึกกำลัง'EnCo'นำ 3 สุดยอดเทคฯ อัจฉริยะ
เสริมความสมาร์ทให้ธุรกิจอสังหาฯ

ARV ผนึกกำลัง'EnCo'นำ 3 สุดยอดเทคฯ อัจฉริยะ
เสริมความสมาร์ทให้ธุรกิจอสังหาฯ

ARV ผนึกกำลัง'EnCo'นำ 3 สุดยอดเทคฯ อัจฉริยะ
เสริมความสมาร์ทให้ธุรกิจอสังหาฯหนุน'AI & Robotics' เฝ้าระวังความปลอดภัย ยกระดับการบริหารอาคาร ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

กรุงเทพฯ 15 กันยายน 2566 –  บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ “ARV” (เออาร์วี)ภายใต้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผนึกกำลัง บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ “EnCo” (เอนโก้) ผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI มาช่วยเสริมทัพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารสถานที่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยี AI ‘3 ด้าน’ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ศิรศักดิ์ จันเทรมะ / ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์

 


ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ ไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ARV ได้ร่วมมือกับ EnCo บริษัทพัฒนาและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ (AI & Robotics) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ในความดูแลของ EnCo เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการบริหารจัดการอาคาร ลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ ลด Human Error ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3 ด้าน ได้แก่

· การผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกล้องวงจรปิด (AI-CCTV) ทำให้กล้องวงจรปิดสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ (Machine Learning – ML) และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ได้รับ ทั้งการเฝ้าสังเกต จดจำ เฝ้าระวัง การตรวจตราทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ซึ่งจะช่วยยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


· การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Estimation) โดยนำกล้องวงจรปิดที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สัมพันธ์กับปริมาณยานพาหนะและระยะเวลาที่ยานพาหนะใช้สัญจรภายในบริเวณพื้นที่ของ EnCo

· การเฝ้าระวังด้วยระบบหุ่นยนต์ (Ground Robotic Surveillance) ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ EnCo ดูแล สามารถตรวจจับวัตถุและบุคคลต้องสงสัย พร้อมทั้งแจ้งเตือนมายังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีที่ตรวจพบ
        
“บริษัทฯ เชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดบริการหรือโซลูชัน ที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับการบริหารจัดการโครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ของ EnCo อีกทั้งยังสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ และจะกลายมาเป็นโมเดลความร่วมมือทางธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่างในอนาคต” ดร. ธนา กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) กล่าวว่า ปัจจุบัน EnCo เป็นบริษัทพัฒนา และบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) 2. กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง (Facility Management) และ 3. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และ EnCo นอกจากนั้น EnCo ยังประกอบธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ THE EnCony Residential Hotel ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการวังจันทร์วัลเลย์ (EECi) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ EnCo ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการยกระดับ และพัฒนาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการด้านอาคารสำนักงานของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง EnCo ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ARV ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านนวัตกรรม ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ของศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ได้เป็นอย่างดี โดยในเบื้องต้นจะมีการนำระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนระบบตรวจจับและแยกแยะวัตถุ (Object Detection) ระบบตรวจจับความเร็ว การใช้หุ่นยนต์ (Ground robot) เพื่อการลาดตระเวนภายในอาคาร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์การจราจรภายในศูนย์เพื่อประเมินหา Carbon Footprint

นายศิรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยความมุ่งมั่นของ EnCo ที่ต้องการมอบบริการที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานระดับสากลให้แก่ลูกค้า ผนวกกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจด้านเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ ARV หรือ บริษัท เอ ไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด EnCo และ ARV จึงมั่นใจว่า การผนึกกำลังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในครั้งนี้จะสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป