• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2567 ขยายตัวที่ 1.5% YoY และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าขยายตัวที่ 1.1% QoQ โดยแม้ว่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ก็ถือขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ *** คาดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และมีแนวโน้มทยอยขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้น (YoY) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ที่ได้รับแรงหนุนจาก การเบิกจ่ายงบประมาณจากทางภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ การส่งออกไทยมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ในไตรมาสที่เหลือของปีนี้ *** ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอลงกว่าที่ประเมิน โดยปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเติบโตจาก 2.8% มาอยู่ที่ 2.6% จาก การลงทุนและการบริโภคภาครัฐ มีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่เคยคาด การส่งออกไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยคาด ภาคการผลิต ยังมีแนวโน้มอ่อนแรงต่อเนื่อง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรง
Home กปว.-กปช. อบรมเชิงปฏิบัติการ 'ส่งเสริมธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร'
กปว.-กปช. อบรมเชิงปฏิบัติการ 'ส่งเสริมธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร'

กปว.-กปช. อบรมเชิงปฏิบัติการ 'ส่งเสริมธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร'

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร” เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิด กลยุทธ์ หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ เดอะโลเคชั่น สวนผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 


โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยนายณภัทร สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 รักษาการหัวหน้าส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน”

มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการประพฤติตนตามหลักจริยธรรมของบุคลากรภายในองค์กร ร่วมถึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ตั้งอยู่บนหลักการทำงานที่เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร

 


อีกทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน ของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตให้อธิบายถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กรและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตต่อไป