• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home กรุงศรี สำรองเงินสด 10,254 ล. รองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 67
กรุงศรี สำรองเงินสด 10,254 ล. รองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 67

กรุงศรี สำรองเงินสด 10,254 ล. รองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 67

กรุงศรี สำรองเงินสด 10,254 ล. รองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 67 พร้อมให้บริการผ่านสาขา/กรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

 

กรุงเทพฯ (2 กุมภาพันธ์ 2567) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 7 วัน) รวม 10,254ล้านบาท

 

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,207 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 4,047 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 550 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,621 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)