• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง คว้ารางวัล ‘Best Private Equity Offering’
กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง คว้ารางวัล ‘Best Private Equity Offering’

กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง คว้ารางวัล ‘Best Private Equity Offering’

จากเวทีระดับโลก The Global Private Banking Innovation Awards 2023
 
กรุงเทพฯ (7 กันยายน 2566) – นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร (กลาง) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล และนายวิน พรหมแพทย์ CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธด้านเครือข่ายการขาย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในเครือกรุงศรี ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จกับรางวัล ‘Best Private Equity Offering’ จากเวที The Global Private Banking Innovation Awards 2023 ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นในการผสานความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของกรุงศรีกรุ๊ป ภายใต้กลยุทธ์ ‘Krungsri ONE Retail’ ในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน KFFVPE-UI ซึ่งลงทุนใน “Finnoventure Private Equity Trust I” กองทุนสตาร์ทอัพแรกของไทยที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยประเภทรายใหญ่พิเศษ และนักลงทุนสถาบัน/องค์กร เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Investment Wealth Advisory Bank หรือธนาคารที่ลูกค้านึกถึงเมื่อต้องการคำแนะนำการลงทุนอย่างแท้จริง
 
งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดย The Digital Banker สื่อด้านการเงินการธนาคารระดับโลก เพื่อยกย่องความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้กับสถาบันการเงินที่มีบริการบริหารจัดการความมั่งคั่งสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์ระดับสูงซึ่งมีผลงานโดดเด่นในระดับสากล
 
ทั้งนี้ กรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI) เป็นกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่ลงทุนใน Finnoventure Private Equity Trust I  ซึ่งเป็นกองทุนขนาด 3,000 ล้านบาท ที่มีเป้าหมายเพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในไทยและอาเซียนที่มีศักยภาพและอยู่ในระดับซีรี่ส์ A ขึ้นไป เน้นลงทุนในสตาร์ทอัพใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มฟินเทค อีคอมเมิร์ซ และออโตโมทีฟ (ยานยนต์) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่มนักลงทุนองค์กร เป็นกองทุนสตาร์ทอัพกองแรกของไทยที่มีการเปิดเสนอขายให้กับนักลงทุนรายบุคคลประเภทรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth Investor: UHNWI)
 
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา:

1. นายวิน พรหมแพทย์ CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธด้านเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2. นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

3. นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. นางสาวปาลิดา อธิศพงศ์ Head of Strategic Partnership and Investor Relations บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

5. นางสาวพัสสนีย์ อุดมพาณิชย์ CFP ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)