• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยการส่งออกไทยแผ่วต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 แต่เป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจากปัจจัยฐานต่ำเป็นสำคัญ โดยหากพิจารณาการส่งออกเดือนสิงหาคมเทียบกับเดือนกรกฎาคม (แบบปรับฤดูกาล) พบว่า หดตัวที่ -4.1% ทำให้ ในภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ขยายตัวได้ดีที่ 11% และ 9.4% หากไม่รวมทองคำ *** แม้การส่งออกไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปีขยายตัวได้ดี แต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจนในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม โดย EIC ประเมินว่าการส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2022 และปี 2023 จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะตลาดจีนที่เผชิญแรงกดดันหลายทาง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น EIC จึงปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์มูลค่าการส่งออกไทย (ในระบบดุลการชำระเงิน) ของปี 2022 เป็น 6.3% (จากเดิมที่ประเมินไว้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ 5.8%) และสำหรับปี 2023 EIC คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 2.5% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเงินเฟ้อโลกสูง ซึ่งมีส่วนกดดันกำลังซื้อและอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย
Home กรุงศรี ตั้ง 'คงสิน คงคา' ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
กรุงศรี ตั้ง 'คงสิน คงคา' ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

กรุงศรี ตั้ง 'คงสิน คงคา' ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

กรุงศรี ตั้ง 'คงสิน คงคา' ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

 

กรุงเทพฯ (4 มกราคม 2565) กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นายคงสิน คงคา ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

นายคงสิน มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินด้านลิซซิ่งและเช่าซื้อ รวมทั้งธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ในสถาบันการเงินชั้นนำของไทยมานานกว่า 25 ปี และตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี นายคงสินได้สร้างผลงานไว้มากมายและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน กรุงศรี ออโต้ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์การเงินและการบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งด้านการปฏิบัติการและสนับสนุนธุรกิจมาบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกรุงศรี ออโต้ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยผลักดันให้ กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาโดยตลอด

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายคงสินยังได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผู้นำต้นแบบที่มีความสามารถรอบด้าน มีจิตวิทยาสูงในการบริหารงานและบริหารทีมงาน กอปรกับมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการก้าวขึ้นสู่บทบาทใหม่นี้

 

กรุงศรีเชื่อมั่นว่า ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ นายคงสินจะเดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ พร้อมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ ให้กรุงศรี ออโต้ แข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 

นายคงสิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน จาก University of Alberta ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Senior Executive Program จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ทั้งนี้ นายคงสิน คงคา ได้รับการแต่งตั้งแทนที่ นางกฤติยา ศรีสนิท ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Advisor) ของกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป