• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home กรุงเทพประกันชีวิต คว้า“องค์กรที่ความเป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
กรุงเทพประกันชีวิต คว้า“องค์กรที่ความเป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรุงเทพประกันชีวิต คว้า“องค์กรที่ความเป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ “องค์กรที่ความเป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำองค์กรแห่งความยั่งยืน รับรางวัล “องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย”  หรือ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2023 ในสาขา Community Initiative ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก MORS Group องค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมความยั่งยืนแห่งเอเชีย  ซึ่งมอบให้ในฐานะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพให้กับสังคมไทย

 

กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพให้กับประชาชนตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยได้พัฒนาเนื้อหาชุดความรู้ด้านการประกันชีวิต สุขภาพ และการวางแผนการเงินผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการวางแผนการเงินให้แก่สังคมไทย และล่าสุด ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs)

 

สำหรับรางวัล ACES Awards ซึ่งจัดโดย MORS Group เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรธุรกิจและบุคคลในเอเชียที่ประสบความสำเร็จใน 2 สาขาหลัก คือ ความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการหรือดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก