• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค
กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค

จากงานประกาศรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้นแท่นรับรางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค “MOST ADMIRED COMPANY AWARD” จากงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรในหลากหลายมิติ ตลอดจนการรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมและเป็นที่จดจำและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิต รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล MOST ADMIRED COMPANY AWARD จากงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างที่สุดคือการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยยึดถือผู้เอาประกัน พันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ และสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมปกป้องคุณค่าชีวิตให้กับประชาชน และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

 

 

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพใหม่ การให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์เพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ตั้งแต่ขั้นตอนการทำประกัน ไปจนถึงการเรียกร้องสินไหม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการยกระดับการให้บริการผ่านพันธมิตร เช่น การมอบรางวัลด้านการให้บริการของโรงพยาบาลพันธมิตร เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาช่องทางติดต่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์และลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา”

 

รางวัล MOST ADMIRED COMPANY AWARD เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่น่าชื่นชม ด้านสินค้าหรือบริการ ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านธรรมภิบาล สร้างความจดจำที่ดีให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความคิดเห็นของลูกค้า และนวัตกรรมขององค์กร โดยในปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัลจากงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS นับตั้งแต่ปี 2558 จากรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปีประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย ไปจนถึงความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด MOST TRUSTED BRAND AWARD 2020 จนมาถึงรางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค MOST ADMIRED COMPANY AWARD ในปี 2564 นี้

 

กรุงเทพประกันชีวิต ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและความเชื่อมั่น รางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กร พร้อมมอบการบริการที่เป็นเลิศและตอบสนองความต้องการในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า

ข่าวเกี่ยวข้อง