• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home กรุงเทพประกันชีวิต เผยไตรมาส 3 เบี้ยประกันรับปีแรกพุ่ง 54%
กรุงเทพประกันชีวิต เผยไตรมาส 3 เบี้ยประกันรับปีแรกพุ่ง 54%

กรุงเทพประกันชีวิต เผยไตรมาส 3 เบี้ยประกันรับปีแรกพุ่ง 54%

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในไตรมาสที่ 3/2563 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 3,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากไตรมาส 3 ปี 2562 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายช่องทางธนาคารจากแคมเปญพิเศษร่วมกับธนาคาร ในขณะที่ยอดขายสินค้าคุ้มครองเครดิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 47 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขาย บริษัทมียังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่องทางการตลาดตรง ในภาพรวมเบี้ยประกันรวมของไตรมาสที่ 3/2563 มีจำนวน 9,803 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 เป็นผลของการลดลงของเบี้ยประกันรับปีแรกในช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่น”

 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 จำนวน 342,845 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 3 โดย สินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 94 ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 583 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59 จากกำไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2562 โดยสาเหตุหลักเกิดจากลดลงของกำไรจากการขายเงินลงทุน ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ ไตรมาส 3/2563 ที่ระดับร้อยละ 263 จากผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ปรับตัวตามภาวะของตลาด

 

ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยเฉพาะในช่องทางธนาคาร ที่บริษัทได้ร่วมกับธนาคารเปิดตัวแบบประกันและแผนการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย “เลือกประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้” พร้อมได้นำ นาย ณภัทร เสียงสมบุญ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรุงเทพประกันชีวิต มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบบประกันเกนเฟิสต์ (Gain 1st) ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าและธนาคาร ในส่วนของช่องตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้ทำการเปิดตัวแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่แบบมีเงินปันผล บริษัทพัฒนาระบบเพื่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทยังคงสามารถปฎิบัติงานได้แม้จะได้รับผลกระทบของ COVID-19 และได้มุ่งให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

บริษัทยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ด้านแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม

ข่าวเกี่ยวข้อง