• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home กรุงเทพประกันชีวิต ให้บริการ NDID ยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล เพื่อซื้อประกัน
กรุงเทพประกันชีวิต ให้บริการ NDID ยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล เพื่อซื้อประกัน

กรุงเทพประกันชีวิต ให้บริการ NDID ยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล เพื่อซื้อประกัน

  • เขียนโดย
  • 118

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ให้บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล หรือ NDID (National Digital ID) สำหรับการลงทะเบียนเปิดบัญชีการทำธุรกรรมทางการเงินและซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อยกระดับการทำธุรกรรมให้มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและสะดวกกว่าการยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งสิทธิพิเศษสำหรับแผนประกันออนไลน์ยาวถึงสิ้นปี 2563

 

 

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตนแบบ NDID ทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่สามารถเชื่อมต่อระบบกับผู้ให้บริการดังกล่าวได้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถเชื่อมต่อระบบ NDID ในการลงทะเบียนเปิดบัญชีการทำธุรกรรมทางการเงินและซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต รวมถึงติดตามสถานะการซื้อประกัน และดูรายละเอียดกรมธรรม์ที่ตนเองซื้อได้ง่ายๆ ทั้งยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพราะการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

 

 

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถเลือกซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วย 2 วิธีการยืนยันตัวตน ได้แก่ ยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายบัตรประชาชนในขณะซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเลือกลงทะเบียนด้วยบริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID แล้ว เลือกซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประชาชน ซึ่งบริการยืนยันตัวตนพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และวิธีการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ขั้นตอน 1.ส่งคำขอยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ 2.ยืนยันตัวตนผ่านระบบผู้ให้บริการ และ3.สร้างรหัสผ่านผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนงานบริการออนไลน์

 

 

พร้อมกันนี้ ลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ รับสิทธิพิเศษ เพื่อวางแผนภาษีด้วยแบบประกันออมทรัพย์ที่ตอบโจทย์การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 126 ออนไลน์ (ชำระเบี้ย 6 ปี คุ้มครอง 12 ปี) และกรุงเทพ 118 ออนไลน์ (ชำระเบี้ย 12 ปี คุ้มครอง 18 ปี)

ข่าวเกี่ยวข้อง