• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2562 รวม 8.62 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% และกำไรสุทธิ 6.46 แสนล้านบาท ลดลง 15.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 527 หลักทรัพย์ คิดเป็น 76.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด..ส่วนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 139,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,710 ล้านบาท ลดลง 19.2%
Home กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับมาตรฐาน ISO27001
กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับมาตรฐาน ISO27001

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับมาตรฐาน ISO27001

พัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

 

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ (BLA)–ตอกย้ำความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ Information Security Management System เป็นครั้งที่ 2 โดยบริษัทได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2558 จาก บูโร เวอริทัส บริษัทชั้นนำระดับโลก ที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง และระบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยมี ประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัสเซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรรับรองในครั้งนี้

 

ศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการรับมอบประกาศนียบัตรว่า “การดำเนินธุรกิจประกันชีวิตนั้น ความปลอดภัยด้านการจัดเก็บระบบฐานข้อมูล และการปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ถือเป็นสิ่งที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การที่กรุงเทพประกันชีวิตผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยมีความครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของการบริหารงานและการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง การพัฒนาซอฟต์แวร์ในธุรกิจประกันชีวิต การดำเนินงานของสายประกันชีวิตและประกันกลุ่ม การดำเนินงานของสาขาทั่วประเทศ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยว่า บริษัทประกันต้องมีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต หรือผ่านมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้าของเราได้เป็นอย่างดี”

 

การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องมายาวนานนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้ามีต่อกรุงเทพประกันชีวิตมาอย่างยาวนานตลอด 68 ปี

ข่าวเกี่ยวข้อง