• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home กรุงเทพประกันภัย คว้า'บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประชาชนดีเด่น'4 ปีซ้อน
กรุงเทพประกันภัย คว้า'บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประชาชนดีเด่น'4 ปีซ้อน

กรุงเทพประกันภัย คว้า'บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประชาชนดีเด่น'4 ปีซ้อน

กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประชาชนดีเด่น ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

 


จากความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ (Micro Insurance) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการที่บริษัทฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมให้การประกันภัยเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่มีความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการในราคาที่จับต้องได้ และขยายช่องทางการจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเพื่อลดภาระและเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย พร้อมสนับสนุนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

โดยกรุงเทพประกันภัยได้ร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้าจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนเเปลงอยู่เสมอ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความอุ่นใจในการดำเนินชีวิต พร้อมกับการมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี