• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home 'กรุงไทย'ชูศักยภาพ'PromptBIZ' ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ SME
'กรุงไทย'ชูศักยภาพ'PromptBIZ' ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ SME

'กรุงไทย'ชูศักยภาพ'PromptBIZ' ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ SME

ธนาคารกรุงไทย ตอกย้ำศักยภาพบริการ “PromptBIZ” ตอบโจทย์ภาคธุรกิจสู่การค้าดิจิทัลครบวงจร เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนสะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม บนเวทีสัมมนา “PromptBIZ : ยกระดับธุรกิจและการเงินไทยไปอีกขั้น” ภายในงาน BOT Digital Finance Conference 2023

นายธวัชชัย  ชีวานนท์ หัวหน้าผู้บริหาร Product & Business Solutions  ธนาคารกรุงไทย เป็นตัวแทนภาคธนาคารแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีบนเวทีสัมมนา “พร้อมบิซ : ยกระดับธุรกิจและการเงินไทยไปอีกขั้น”  (PromptBIZ : Bringing Business and Financing up  to the Next Level) ภายในงาน BOT Digital Finance Conference 2023 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยชี้ให้เห็นถึงแนวคิดในการพัฒนาและประโยชน์ของบริการ PromptBIZ ว่าเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ธปท. สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาบริการต่อยอดจากบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย  เพื่อยกระดับการทำธุรกิจและธุรกรรมทางเงิน จากระบบ Analog เป็นระบบดิจิทัลครบวงจร สนับสนุนการทำธุรกิจให้เก่งขึ้น สร้างโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถการแข่งขันในหลายด้าน ดังนี้

 


ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระดาษและการจัดส่งเอกสาร ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารทางการค้าจากกระดาษมาเป็นเอกสารการค้าดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางบิล รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที 

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูลการค้าและการชำระเงิน ตั้งแต่ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ไปสู่การวางบิล การชำระเงิน จนถึงการออกใบเสร็จที่มีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถส่งข้อมูลใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PromptBIZ ตลอดจนรองรับการทำธุรกรรมข้ามธนาคาร สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

 


เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากการทำธุรกรรมบนระบบ PromptBIZ เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถต่อยอดไปยังธุรกรรมอื่น  ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และป้องกันการใช้ข้อมูลมาขอสินเชื่อซ้ำ (Double Financing) เพื่อนำมาประกอบการขอสินเชื่อประเภท Invoice Factoring Financing ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

“PromptBIZ เป็นบริการที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการชำระเงิน การเชื่อมโยงข้อมูลการซื้อขาย ช่วยลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ลดข้อผิดพลาด ลดการใช้กระดาษ และลดต้นทุนการดำเนินงาน ยกระดับการให้บริการทางการเงิน สร้างประสบการณ์การทำธุรกรรมการค้าที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันส่งผลให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME เติบโตอย่างยั่งยืน”