• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home กรุงไทยพานิชประกันภัย คว้า 7 รางวัลสุดยอดคอลเซ็นเตอร์
กรุงไทยพานิชประกันภัย คว้า 7 รางวัลสุดยอดคอลเซ็นเตอร์

กรุงไทยพานิชประกันภัย คว้า 7 รางวัลสุดยอดคอลเซ็นเตอร์

เวที TCCTA Contact Center Awards 2023

KPI Contact Center คว้า 7 รางวัลใหญ่ 2 ปีซ้อน จากงานประกวดรางวัล Thai Contact Center Trade Association (TCCTA Contact Center Awards 2023) จัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีศูนย์บริการ Contact Center ที่ให้บริการโดดเด่นระดับประเทศ โดย KPI ได้รับรางวัลประเภทองค์กร 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล The Best Professional Management Contact Center (Gold Award) และรางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center (Bronze Award) พร้อมทั้งยังได้รับรางวัลประเภทบุคคลอีก 5 รางวัล ได้แก่ The Best Contact Center Manager of the Year รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล The Best Contact Center Supervisor of the Year รางวัลดีเด่น 1 รางวัล และรางวัล The Best Contact Center Agent of the Year รางวัลดีเด่นอีก 3 รางวัล ตอกย้ำสุดยอดมาตรฐานการให้บริการ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ เพื่อมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคพีไอ มีความยินดีและภูมิใจกับทีม KPI Contact Center ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการในทุก ๆ ด้าน ทำให้ปีนี้ เคพีไอสามารถคว้ารางวัลคอลเซ็นเตอร์มาได้ถึง 7 รางวัล โดยเป็นรางวัลระดับองค์กร 2 รางวัลที่ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แม้เคพีไอเพิ่งเริ่มก่อตั้งทีม KPI Contact Center ขึ้นเมื่อปี 2565 นับเป็นรางวัลจากสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการทำงานที่มีเป้าหมายสู่การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

“ทีม KPI Contact Center มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีศักยภาพมาก จากการวัดจากคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับในปี 2566 ที่สูงถึง 96.6% ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาบุคลากรและระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ KPI Contact Center ให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ทุกกลุ่ม ด้วยบริการที่คลอบคลุมทุกช่องทาง”

สำหรับรางวัล The Best Professional Management Contact Center (Gold Award) หรือรางวัลระดับเหรียญทอง ที่เคพีไอได้รับเกิดจากการดำเนินโครงการ ESTABLISHD STANDARD FOR CONTACT CENTER PROFESSIONALISM การสร้างมาตรฐานสําหรับการเป็นศูนย์การติดต่อ “Contact Center” แบบมืออาชีพ โดยมีสาระสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน 4 ด้านไปพร้อม ๆ กัน คือ 1. การพัฒนากระบวนการการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center 2. การพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และสร้างบรรยากาศแรงจูงใจในการทํางาน 3. มีการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และ 4. มีการพัฒนากระบวนการทํางานและแรงจูงใจที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางานให้แก่พนักงาน

คุณสุชาวดี กล่าวเสริมว่า “รางวัลประเภทบุคคลที่ได้รับใน 5 รางวัล ถือเป็นความภาคภูมิใจที่องค์กรของเราให้ความใส่ใจต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้มีความภาคภูมิใจในสายงานอาชีพในด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ถือเป็นงานที่มีคุณค่า ที่ช่วยเหลือและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าได้ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเคพีไอ”

ทั้งนี้ รางวัล TCCTA Contact Center Awards มีความสำคัญและช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของไทยและกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ พัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและเคพีไอยังคงเดินหน้าคว้าโอกาสของความสำเร็จนี้ไว้ เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้าทุกคนทุกครั้งที่ได้ใช้บริการ