• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า “Top Workplaces in Asia” 2ปีซ้อน
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า “Top Workplaces in Asia” 2ปีซ้อน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า “Top Workplaces in Asia” 2ปีซ้อน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Top Workplaces in Asia” 2 ปีซ้อน จาก ACES

 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Top Workplaces in Asia” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020 (ACES) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท ฯ ที่สามารถยืนหยัด และสร้างผลงานด้านบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

 

รางวัล Top Workplaces in Asia เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน ทั้งด้านการรับฟังความคิดเห็น มุ่งเน้นการพัฒนาและการเรียนรู้ พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความท้าทาย นำทีมโดยผู้นำที่มีความสามารถ และยังคงดำเนินกิจการอย่างโดดเด่นในด้านในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน

ข่าวเกี่ยวข้อง