• KKP Research มองในภาวะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงและการคาดการณ์เศรษฐกิจทำได้ยากขึ้น ทำให้ยังต้องจับตามองความเสี่ยงของการระบาดของโควิดแบบรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว การขนส่ง และการค้าเป็นหลัก ในกรณีเลวร้ายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับเข้ามาได้ตลอดทั้งปี ประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่า 2% จากการคาดการณ์ปัจจุบันที่ 3.9% *** EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยมูลค่าส่งออกในปี 2021 ขยายตัวที่ 17.1% โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจการค้าโลก และการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และในกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ….คาดส่งออกไทยในปี 2022 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เติบโตที่ 3.4%
Home กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แต่งตั้ง 'บุปผาวดี โอวรารินท์'
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แต่งตั้ง 'บุปผาวดี โอวรารินท์'

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แต่งตั้ง 'บุปผาวดี โอวรารินท์'

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แต่งตั้ง 'บุปผาวดี โอวรารินท์' ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร

 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยได้มีการขยายบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในการดูแล และบริหารงานด้านภาพลักษณ์องค์กร งานสื่อสารการตลาด และการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งแผนกสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร และแผนกสื่อสารภายในองค์กร จะสังกัดภายใต้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ทั้งนี้ คุณบุปผาวดี ยังคงดูแลในส่วนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) รวมถึงในส่วนของวัฒนธรรมองค์กร และ I&D (Inclusion and Diversity) ที่กลุ่มแอกซ่าให้ความสำคัญในการสร้างให้องค์กรเป็น Inclusive Workplace ที่เน้นถึงความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ หรือความแตกต่างทางด้านร่างกาย เพราะบริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการสร้างโอกาสของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AXA’s Employer Brand Promise คือ ปลุกศักยภาพของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จ ในปีแห่งความเชื่อมั่นของบริษัทฯ

ข่าวเกี่ยวข้อง