• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีต กก.และซ๊อีโอ Zipmex ต่อ บก.ปอศ กรณีปกปิดความจริง
ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีต กก.และซ๊อีโอ Zipmex ต่อ บก.ปอศ กรณีปกปิดความจริง

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีต กก.และซ๊อีโอ Zipmex ต่อ บก.ปอศ กรณีปกปิดความจริง

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ต่อ บก.ปอศ. กรณีแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล อดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด หรือ “Zipmex ประเทศไทย” ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีการทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชน รวมทั้งกรณีกระทำหรือยินยอมให้กระทำการลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของ Zipmex ประเทศไทย เพื่อลวงบุคคลใด ๆ
 
สืบเนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ Zipup/ZipUp+ ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบโบนัสแก่ลูกค้าผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล (Z Wallet) บนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ประเทศไทย ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ZipUp+ จากเดิมที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัทให้อยู่ภายใต้การให้บริการของ Zipmex Asia Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ (Zipmex Asia) และ/หรือ บริษัทอื่นในเครือที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งการปิดระบบการฝากถอน Z Wallet ของ Zipmex ประเทศไทย
 
ก.ล.ต. ตรวจพบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่อยู่ใน Z Wallet ถูกโอนออกไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลปลายทางในต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อน Zipmex ประเทศไทย จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ Zipmex ประเทศไทย ยืนยันแต่อย่างใด จึงพิจารณาได้ว่า Zipmex ประเทศไทย ได้กระทำการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าใช้บริการ Zipup/ZipUp+ โดยโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามายัง Z Wallet เนื่องจากเข้าใจว่าทรัพย์สินของตนยังไม่ได้มีการโอนออกไปเพื่อหาผลประโยชน์ที่อื่น นายเอกลาภในฐานะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ประเทศไทย ในขณะนั้น ได้กระทำการอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 82 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)
 
นอกจากนี้ การที่ Zipmex ประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่นำส่งรายงานข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต. ได้นำส่งรายงานข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้าด้วยข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ ก.ล.ต. ตรวจสอบพบ จึงพิจารณาได้ว่า เข้าข่ายเป็นความผิดกรณีลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น เข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
 
ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษนายเอกลาภ ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. กล่าวโทษแล้ว