• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home 'กสิกรไทย'ใส่ใจเรื่อง'คน'คว้าหลากรางวัล ด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรระดับโลก
'กสิกรไทย'ใส่ใจเรื่อง'คน'คว้าหลากรางวัล ด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรระดับโลก

'กสิกรไทย'ใส่ใจเรื่อง'คน'คว้าหลากรางวัล ด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรระดับโลก

'กสิกรไทย'ใส่ใจเรื่อง “คน” คว้าหลากรางวัล ด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรระดับโลกและระดับประเทศ
 
ธนาคารกสิกรไทยรับรางวัลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับโลก Human Capital Management Awards 2023 หรือ HCM Excellence Awards 2023 จำนวน 5 รางวัล จาก Brandon Hall Group บริษัทพัฒนาระดับมืออาชีพที่นำเสนอข้อมูล การวิจัย ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีประวัติศาสตร์มากมากกว่า 30 ปี และ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพนักงานและผู้บริหารกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ซึ่ง Brandon Hall Group ได้มอบรางวัลให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคล เห็นคุณค่าของพนักงาน ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และการพัฒนา การดูแลพนักงานที่มีความสามารถ การพัฒนาความเป็นผู้นำ การสรรหาพนักงาน ความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยก ทั้งนี้ รางวัลที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับ มีดังนี้

 


ระดับ Gold ประเภท Best Employee Value Proposition องค์กรที่น่าร่วมงานด้วย ระดับ Silver ประเภท Best Unique or Innovative Leadership Development Program โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำ เพื่อให้เป็นผู้นำที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับลูกค้า และสังคม ระดับ Silver ประเภท Best Hybrid Learning Program โปรแกรมพัฒนาพนักงานผ่านระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะของพนักงาน ระดับ Silverประเภท Best Unique or Innovation Learning Development Program และ ระดับ Bronze ประเภท Best Use of a Blended Learning Program ในโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในกลุ่ม Product Manager เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยร่วมกับ BTS Consulting ในการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับพัฒนาพนักงาน

 


โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัลประเมินจาก 1.ความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและสภาพแวดล้อม 2.การออกแบบโปรแกรม ฟังก์ชันการทำงาน 3.การดำเนินการหรือการส่งมอบตามที่ได้ออกแบบไว้ 4.การวัดผลในเชิงประโยชน์ที่ได้รับ และ 5. ผลกระทบโดยรวมหลังจากได้ดำเนินตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ ตัดสินโดย ผู้เชี่ยวชาญอิสระอาวุโสในอุตสาหกรรม HR นักวิเคราะห์ของ Brandon Hall Group และผู้บริหาร

นอกจากนี้ ยังรับอีก 7 รางวัลจากงาน HR Excellence Awards 2023 ซึ่งจัดโดย Human Resources Online สื่อชั้นนำด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำในระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการประสบการณ์ของพนักงาน ในด้านการใส่ใจดูแล พัฒนาผู้นำและพนักงานให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกับองค์กร โดยในปีนี้ธนาคารได้รับทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่

 


ระดับ Gold ประเภท Employer of the Year องค์กรที่น่าร่วมงานด้วย ระดับ Gold ประเภท Excellence in Workforce Flexibility องค์กรที่มอบความยืดหยุ่นด้านการทำงาน ให้พนักงานร่วมออกแบบการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับทีม ระดับ Silver ประเภท Best Excellence in Employer Branding การสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ระดับ Bronze ประเภท Excellence in Work-Life Harmony องค์กรที่ให้ความสำคัญระหว่างการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของพนักงาน 


อีกทั้ง บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) รับอีก 3 รางวัล ได้แก่ ระดับ Gold ประเภท Excellence in Employer Branding การสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ระดับ Gold ประเภท Excellence in Recovery and Rebound Strategy กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการฟื้นฟู ฟื้นตัว สำหรับพนักงานในองค์กร ระดับ Silver ประเภท Excellence in Women Empowerment Strategy กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของผู้หญิง

 

ความสำเร็จจากรางวัลต่างๆ เป็นอีกบทพิสูจน์บนเส้นทางสู่การสร้างกสิกรไทยให้เป็น Best Place to Work, Learn and Lead ที่ที่ดีที่สุด ที่ทุกคนจะได้ทำงาน เรียนรู้ เป็นผู้นำ เพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมออกแบบชีวิตการทำงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ที่ธนาคารกสิกรไทยดำเนินการครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)