• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home กองทรัสต์ (SRIPANWA) โชว์ผลงานครึ่งปี 66  พร้อมจ่ายปันผลมูลค่ารวมกว่า 50 ล.
กองทรัสต์ (SRIPANWA) โชว์ผลงานครึ่งปี 66  พร้อมจ่ายปันผลมูลค่ารวมกว่า 50 ล.

กองทรัสต์ (SRIPANWA) โชว์ผลงานครึ่งปี 66  พร้อมจ่ายปันผลมูลค่ารวมกว่า 50 ล.

นายสงกรานต์ อิสสระ  กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) จากผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.1792 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,008,268.80 บาท โดยบริษัทฯกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 11 ตุลาคม 2566  ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
 

“หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตประมาณ 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่าตัวเลขจะยังไม่เท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 แต่ก็นับว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เริ่มมีการฟื้นตัวทั้งกลุ่มโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สายการบิน การขนส่งและรถโดยสาร ไปจนถึงแรงงานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการเปิดประเทศของไทยที่มีความปลอดภัยและได้รับการยอมรับจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลกได้” นายสงกรานต์ กล่าว 
 

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวปักหมุดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตจึงดีขึ้นอย่างมาก โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับ จากการกลับมาเข้าพักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเริ่มกลับมาปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย กลุ่มตะวันออกกลาง และจีน ขณะที่ภาครัฐได้ประกาศอนุมัติฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานชั่วคราว 5 เดือน (ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 25 ก.ย. 66 - 20 ก.พ. 67) จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันภาคการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้นจากการไม่ต้องขอวีซ่า และคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทยได้มากกว่ามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยมองเป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว  และมั่นใจว่าจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของโรงแรมมีการเติบโตได้ตามเป้าหมาย